CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ

Số: ……/HANDICO, HANDIRESCO – HĐMB ngày …. tháng… năm 2024

Căn hộ thuộc nhà chung cư HANDICO COMPLEX (Tòa nhà NO1)

Công trình hỗn hợp văn phòng, dịch vụ thương mại, nhà ở và nhà trẻ và các hạng mục liên quan thuộc Dự án Khu hỗn hợp văn phòng cho thuê và nhà ở – Handico Complex

Địa điểm: Ô đất 3.10-NO đường Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

hợp đồng mua bán căn hộ handico complex

Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư này được lập, cam kết thực hiện bởi Các bên dưới đây:

BÊN BÁN CĂN HỘ: Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (sau đây gọi tắt là Bên Bán).

– Đại diện bởi: Ông                                     Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

(Theo Giấy ủy quyền số 308/UQ-TCT ngày 02/03/2023 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội)

– Địa chỉ: Số nhà 34 phố Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

– Điện thoại: (84-24) 3.938 7799           Fax:(84-24) 3.938 7799

– Mã số thuế: 0100977705

– Số tài khoản: 2110012455

– Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

BÊN MUA CĂN HỘ:

(sau đây gọi tắt là Bên Mua).

– Ông(Bà)/Côngty: ………………………………………………………………………………

– Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) số….hoặc mã số doanh nghiệp số:…………….cấp ngày:…./…./….., tại…………..(nếu là tổ chức)

– Đại diện bởi Ông/Bà (nếu Bên Mua là tổ chức) Chức vụ:…………………..

– Theo giấy ủy quyền (văn bản ủy quyền) số….. (nếu có).

– Số CMND (hộ chiếu): …………………..cấp ngày: …./…./….., tại……………….

– Hộ khẩu thường trú/Địa chỉ trụ sở chính: ………………………(nếu là cá nhân)

– Số CMND (hộ chiếu):……….cấp ngày: …./…./….., tại………. (nếu là cá nhân)

– Địa chỉ trụ sở chính (nếu là tổ chức)/Địa chỉ thường trú (nếu là cá nhân): …………

– Địa chỉ liên hệ (để nhận thông báo và các thông tin liên quan): ………………

– Điện thoại: ………………….. Fax (nếu có): …………………. Email…………….

– Số tài khoản (nếu có): ………………………. tại Ngân hàng……………………….

– Mã số thuế (nếu có): ………………………………………………………………………..

Hai bên thoả thuận ký kết hợp đồng này với các nội dung sau đây:

Điều 1: Giải thích từ ngữ

Trong hợp đồng này các từ và cụm từ dưới đây được hiểu như sau:

1.1. “Căn hộ” là căn hộ có công năng sử dụng để ở và các phần diện tích có công năng sử dụng khác (nếu có) trong Nhà chung cư được bán kèm theo căn hộ tại hợp đồng này, bao gồm: “Căn hộ” được xây dựng theo cấu trúc kiểu khép kín theo thiết kế đã được phê duyệt của Công trình hỗn hợp văn phòng, dịch vụ thương mại, nhà ở và nhà trẻ thuộc Dự án Khu hỗn hợp văn phòng cho thuê và nhà ở tại ô đất số 3.10-NO đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội do Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội và Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội đầu tư xây dựng với các thông tin, đặc điểm của căn hộ chung cư được mô tả tại Điều 2 của hợp đồng này và “Phần diện tích khác” trong Tòa nhà NO1 (nếu có) và các trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng gắn liền với căn hộ và các phần diện tích khác mà Bên mua sẽ mua từ Bên bán theo thỏa thuận giữa các bên tại hợp đồng này; “phần diện tích khác” là các phần diện tích trong Tòa nhà NO1 không nằm trong diện tích sàn xây dựng căn hộ nhưng được bán cùng với căn hộ tại hợp đồng này;

1.2. “Nhà chung cư” là toàn bộ “Tòa nhà NO1” có căn hộ mua bán do Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội và Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội làm đồng chủ đầu tư, bao gồm các căn hộ, văn phòng, diện tích kinh doanh thương mại, nhà trẻ và các công trình tiện ích chung, kể cả phần khuôn viên (nếu có) của Công trình hỗn hợp văn phòng, dịch vụ thương mại, nhà ở và nhà trẻ thuộc Dự án Khu hỗn hợp văn phòng cho thuê và nhà ở tại ô đất số 3.10-NO đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;

1.3. “Hợp đồng” là hợp đồng mua bán căn hộ chung cư này và toàn bộ các Phụ lục đính kèm cũng như mọi sửa đổi, bổ sung bằng văn bản đối với hợp đồng này do các bên lập và ký kết trong quá trình thực hiện hợp đồng này;

1.4. “Giá bán căn hộ” là tổng số tiền bán căn hộ được xác định tại Điều 3 của Hợp đồng này;

1.5. “Bảo hành nhà ở” là việc Bên bán căn hộ chung cư thực hiện trách nhiệm bảo hành căn hộ chung cư theo quy định của Điều 20 Luật Kinh doanh bất động sản để khắc phục, sửa chữa, thay thế các hạng mục được liệt kê cụ thể tại Điều 9 của hợp đồng này khi bị hư hỏng, khiếm khuyết hoặc khi vận hành sử dụng không bình thường mà không phải do lỗi của người sử dụng căn hộ gây ra trong khoảng thời gian bảo hành theo quy định của pháp luật nhà ở, pháp luật xây dựng và theo thỏa thuận trong hợp đồng này;

1.6. “Diện tích sàn xây dựng căn hộ” là diện tích sàn xây dựng của căn hộ bao gồm cả phần diện tích ban công và lô gia gắn liền với căn hộ đó được tính từ tim tường bao, tường ngăn căn hộ, bao gồm cả diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong căn hộ;

1.7. “Diện tích sử dụng căn hộ” là diện tích sàn xây dựng được tính theo kích thước thông thủy của căn hộ: bao gồm cả phần diện tích tường ngăn các phòng bên trong căn hộ và diện tích ban công, lô gia gắn liền với căn hộ đó; không tính tường bao ngôi nhà, tường phân chia các căn hộ và diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong căn hộ. Khi tính diện tích ban công, lô gia thì tính toàn bộ diện tích sàn, trường hợp ban công, lô gia có phần diện tích tường chung thì tính từ mép trong của tường chung được thể hiện rõ trong bản vẽ thiết kế mặt bằng căn hộ đã được phê duyệt (Chú thích: kích thước thông thủy là kích thước được đo đến mép trong của lớp hoàn thiện tường/vách/đố kính/lan can sát mặt sàn (không bao gồm các chi tiết trang trí nội thất như ốp chân tường/gờ/phào…..); diện tích sử dụng căn hộ được ghi vào Giấy chứng nhận cấp cho người mua căn hộ;

1.8. “Phần sở hữu riêng của Bên Mua” là phần diện tích bên trong căn hộ, bên trong phần diện tích khác trong nhà chung cư (nếu có) và các trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng gắn liền với căn hộ, phần diện tích khác; các phần diện tích này được công nhận là sở hữu riêng của Bên Mua theo quy định của Luật Nhà ở;

1.9. “Phần sở hữu riêng của Bên Bán” là các phần diện tích bên trong và bên ngoài nhà chung cư và hệ thống trang thiết bị kỹ thuật gắn liền với các phần diện tích đó nhưng Bên Bán không bán mà giữ lại để sử dụng hoặc kinh doanh và Bên Bán không phân bổ giá trị vốn đầu tư của phần diện tích thuộc sở hữu riêng này vào giá bán căn hộ; các phần diện tích này được công nhận là sở hữu riêng của Bên Bán theo quy định của Luật Nhà ở;

1.10. “Phần sở hữu chung của nhà chung cư” là phần diện tích còn lại của nhà chung cư ngoài phần diện tích thuộc sở hữu riêng của các chủ sở hữu các căn hộ trong nhà chung cư và các thiết bị sử dụng chung cho nhà chung cư đó theo quy định của Luật Nhà ở; bao gồm các phần diện tích, các hệ thống thiết bị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng được quy định tại khoản 2 Điều 100 của Luật Nhà ở và các phần diện tích khác được các bên thỏa thuận cụ thể tại Khoản 11.3 Điều 11 của hợp đồng này;

1.11. “Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư” là khoản tiền 2% giá trị căn hộ, phần diện tích khác bán; khoản tiền này được tính vào tiền bán và được tính trước thuế để nộp nhằm phục vụ cho việc bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư;

1.12. “Dịch vụ quản lý vận hành Tòa nhà NO1” là các dịch vụ quản lý vận hành Tòa nhà NO1 nhằm đảm bảo cho Tòa nhà NO1 hoạt động bình thường;

1.13. “Bảo trì Tòa nhà NO1” là việc duy tu, bảo dưỡng nhà ở theo định kỳ và sửa chữa khi có hư hỏng nhằm duy trì chất lượng Tòa nhà NO1; hoạt động bảo trì Tòa nhà NO1 bao gồm việc kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng, sửa chữa nhỏ, sửa chữa định kỳ và sửa chữa lớn phần xây dựng Tòa nhà NO1; kiểm tra, duy trì hệ thống an toàn phòng cháy, chữa cháy; thay thế các linh kiện hoặc các thiết bị sử dụng chung của tòa nhà, cụm Tòa nhà NO1;

1.14. “Bản Nội quy Tòa nhà NO1” là bản Nội quy quản lý, sử dụng Tòa nhà NO1 được đính kèm theo hợp đồng này và tất cả các sửa đổi, bổ sung được Hội nghị nhà chung cư thông qua trong quá trình quản lý, sử dụng nhà ở;

1.15. “Đơn vị quản lý vận hành Tòa nhà NO1” là tổ chức hoặc doanh nghiệp có chức năng, năng lực thực hiện việc quản lý, vận hành Tòa nhà NO1 sau khi Tòa nhà NO1 được xây dựng xong và đưa vào sử dụng;

1.16. “Giấy chứng nhận” là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho Bên Mua căn hộ theo quy định của Pháp luật đất đai;

1.17. “Sự kiện bất khả kháng” là sự kiện xảy ra một cách khách quan mà mỗi bên hoặc các bên trong hợp đồng này không thể lường trước được và không thể khắc phục được để thực hiện các nghĩa vụ của mình theo hợp đồng này, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Các trường hợp được coi là sự kiện bất khả kháng được các bên nhất trí thỏa thuận cụ thể tại Điều 14 của Hợp đồng này;

1.18. “Bên” có nghĩa là Bên Mua hoặc Bên Bán;

1.19. “Hai bên” có nghĩa là cả hai Bên Mua và Bên Bán;

1.20. “Phụ lục hợp đồng” là văn bản đính kèm hợp đồng do hai bên đã thỏa thuận và ký kết;

1.21. “Dự án” là Dự án Khu hỗn hợp văn phòng cho thuê và nhà ở tại ô đất 3.10-NO Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội do Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội và Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội làm Liên danh Chủ đầu tư;

1.22. “Chủ đầu tư” là Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội và Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội;

1.23. “Ngày” có nghĩa là tất cả các ngày dương lịch trong tháng bao gồm ngày Thứ bảy và Chủ Nhật, ngày nghỉ lễ của Việt Nam.

Điều 2: Đặc điểm của căn hộ mua bán

Bên Bán đồng ý bán và Bên Mua đồng ý mua một (01) căn hộ của Toà nhà NO1 thuộc Dự án Khu hỗn hợp văn phòng cho thuê và Nhà ở tại ô đất số 3.10-NO đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  với đặc điểm như sau:

2.1. Đặc điểm của căn hộ mua bán:

a/ Căn hộ số: ………. Tầng: ………  Đơn nguyên: ………. của Toà nhà NO1 thuộc Dự án Khu hỗn hợp văn phòng cho thuê và Nhà ở tại ô đất số 3.10-NO đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội (có Phụ lục số 01-1[Đặc điểm căn hộ mua bán] và Phụ lục số 01-2  [Danh mục vật liệu hoàn thiện] xây dựng bên trong và bên ngoài của căn hộ đính kèm).

b/ Diện tích sử dụng căn hộ là: ……… m2 (Bằng chữ: …………….. mét vuông).

Chi tiết Diện tích sử dụng căn hộ theo Phụ lục số 01-1[Đặc điểm căn hộ mua bán]. Diện tích này được tính theo kích thước thông thủy (gọi chung là diện tích thông thủy) theo quy định tại Khoản 1.8 Điều 1 của hợp đồng này và là căn cứ để tính tiền mua bán căn hộ quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này.

Hai bên nhất trí rằng, Diện tích sử dụng Căn hộ ghi tại điểm này chỉ là tạm tính và có thể tăng lên hoặc giảm đi theo thực tế đo đạc tại thời điểm bàn giao Căn hộ (tối đa không quá 5%). Bên Mua có trách nhiệm thanh toán số tiền mua Căn hộ cho Bên Bán theo Diện tích sử dụng Căn hộ thực tế khi bàn giao Căn hộ; trong trường hợp Diện tích sử dụng Căn hộ thực tế chênh lệch trong phạm vi nhỏ hơn 1% (Một phần trăm) so với Diện tích sử dụng Căn hộ ghi trong Hợp đồng này thì Hai bên không phải điều chỉnh lại Giá bán căn hộ. Nếu Diện tích sử dụng Căn hộ thực tế chênh lệch từ 1% (Một phần trăm) trở lên so với diện tích ghi trong Hợp đồng này thì Giá bán căn hộ sẽ được điều chỉnh lại theo diện tích đo đạc thực tế khi bàn giao Căn hộ.

Trong Biên bản bàn giao căn hộ hoặc trong Phụ lục của hợp đồng, hai bên nhất trí sẽ ghi rõ Diện tích sử dụng căn hộ thực tế khi bàn giao căn hộ, Diện tích sử dụng căn hộ chênh lệch so với diện tích ghi trong hợp đồng mua bán đã ký (nếu có). Biên bản bàn giao căn hộ và Phụ lục của hợp đồng mua bán căn hộ là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng này. Diện tích sử dụng căn hộ được ghi vào Giấy chứng nhận cấp cho Bên Mua được xác định theo Diện tích sử dụng căn hộ thực tế khi bàn giao căn hộ.

c/ Diện tích sàn xây dựng căn hộ là: ………. m2 (……………. mét vuông) diện tích này được tính theo quy định tại Khoản 1.7 Điều 1 của Hợp đồng này.

d/ Mục đích sử dụng căn hộ: dùng để ở.

e/ Năm hoàn thành việc xây dựng: 2025

2.2. Đặc điểm về đất xây dựng nhà chung cư có căn hộ nêu tại khoản 2.1 Điều 2:

 1. Lô đất 3.10-NO đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
 2. Tờ bản đồ số: ….. do …./…lập.
 3. c) Diện tích ô đất: 225 m2.

Điều 3. Giá bán Căn hộ; Kinh phí bảo trì; Phương thức và thời hạn thanh toán

3.1. Giá bán Căn hộ:

a/ Giá bán Căn hộ được tính theo công thức: Diện tích sử dụng căn hộ (x) Đơn giá tính cho 01m2 (một mét vuông) Diện tích sử dụng căn hộ, cụ thể là: ……m2 sử dụng (x)  ………… đồng/1m2 sử dụng  = …… đồng (Bằng chữ: …………..).

Giá bán Căn hộ quy định tại điểm này đã bao gồm: Giá trị quyển sử dụng đất, tiền sử dụng đất, thuế giá trị gia tăng và Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư, trong đó bao gồm:

– Giá bán căn hộ (đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, tiền sử dụng đất) là:……….. đồng (Bằng chữ ……….)

– Thuế Giá trị gia tăng: ……… đồng (Bằng chữ: ……………….). Khoản thuế này không tính trên tiền sử dụng đất nộp cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

– Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư bằng 2% giá bán căn hộ (kinh phí này được tính trước thuế) là: …….. đồng. (Bằng chữ ………………)

b/ Giá bán Căn hộ quy định tại Mục a Khoản 3.1 Điều này chưa bao gồm các khoản sau:

– Các khoản lệ phí trước bạ, phí và lệ phí theo quy định của Pháp luật liên quan đến việc thực hiện các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận cho Bên Mua. Các khoản lệ phí trước bạ, phí và lệ phí này do Bên Mua chịu trách nhiệm thanh toán;

– Chi phí kết nối, lắp đặt các thiết bị và sử dụng các dịch vụ cho căn hộ gồm: Dịch vụ cung cấp gas, dịch vụ bưu chính, viễn thông, truyền hình và các dịch vụ khác mà Bên Mua sử dụng cho riêng căn hộ. Các chi phí này Bên Mua thanh toán trực tiếp cho đơn vị cung ứng dịch vụ;

– Kinh phí quản lý vận hành Nhà chung cư hàng tháng: Kể từ ngày bàn giao Căn hộ cho Bên Mua theo thỏa thuận tại Khoản 8.2 Điều 8 của Hợp đồng này, Bên Mua có trách nhiệm thanh toán kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư theo thỏa thuận tại Khoản 11.4. Điều 11 của Hợp đồng này.

– Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hàng năm được phân bổ cho Diện tích sử dụng Căn hộ theo quy định.

– Thuế đất hàng năm của 936 m2 đất để xây dựng tầng hầm mở rộng (thuộc sở hữu chung của nhà chung cư):

+ Tiền thuê đất của 936 m2 đất để xây dựng tầng hầm mở rộng công trình NO1 trong thời gian xây dựng (đến hết năm 2024) đã được tính trong tổng mức đầu tư.

+ Tiền thuê đất trả tiền hàng năm của 936 m2 đất để xây dựng tầng hầm mở rộng công trình NO1 (từ năm 2025 (năm công trình đưa vào sử dụng) đến 23/5/2063) theo Quyết định số 4037/QĐ-UBND ngày 27/08/2021 của UBND Thành phố, Liên danh chủ đầu tư sẽ chi trả theo thông báo của cơ quan thuế hàng năm.

c/ Bên Mua cam kết rằng kể từ ngày bàn giao Căn hộ và trong suốt thời hạn sở hữu, sử dụng Căn hộ đã mua thì Bên Mua phải nộp các nghĩa vụ tài chính theo quy định hiện hành, thanh toán phí quản lý vận hành nhà chung cư hàng tháng và các loại phí dịch vụ khác do việc sử dụng các tiện ích như: điện, nước, điện thoại, truyền hình cáp, internet… cho nhà cung cấp dịch vụ.

3.2. Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền Việt Nam, bằng tiền mặt hoặc thông qua Ngân hàng theo quy định pháp luật. Hình thức chuyển khoản qua Ngân hàng như sau:

3.2.1. Thông tin tài khoản của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội

Đơn vị thụ hưởng: Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội

Số tài khoản: 2110012455

Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

3.2.2. Thông tin tài khoản (để thu 2% kinh phí bảo trì) của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội

Đơn vị thụ hưởng: Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội

Số tài khoản: 8660002953

Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

3.2.3. Thông tin tài khoản phong tỏa (để thu 5% Tổng giá bán căn hộ sau thuế của “Thanh toán đợt 3”) của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội

Đơn vị thụ hưởng: Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội

Số tài khoản: 8690002954

Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

Thời điểm xác định Bên Mua đã thanh toán tiền là thời điểm số tiền chuyển khoản đã ghi có vào tài khoản của Bên Bán.

3.3. Thời hạn thanh toán:

a/ Tiến độ thanh toán tiền mua Căn hộ:

* Bên Mua sẽ thanh toán cho Bên Bán các đợt như sau:

– Thanh toán đợt 1: Trong thời gian (07) bảy ngày kể từ ngày ký Hợp đồng này, Bên Mua thanh toán cho Bên Bán 30% Giá bán Căn hộ với số tiền là: ………. đồng (Bằng chữ: ………………………………..…….……đồng) vào tài khoản tại Mục 3.2.1 Khoản 3.2 Điều 3 của hợp đồng này.

– Thanh toán đợt 2: Sau khi đổ bê tông xong Sàn tầng …. Tòa nhà NO1, Bên Mua thanh toán tiếp cho Bên Bán 20% Giá bán căn hộ theo thông báo của Bên Bán, với số tiền là: ………….. đồng (Bằng chữ: …………………..) vào tài khoản tại Mục 3.2.1 Khoản 3.2 Điều 3 của hợp đồng này.

– Thanh toán đợt 3: Sau khi đổ bê tông xong Sàn tầng …. Tòa nhà NO1, Bên Mua thanh toán tiếp cho Bên Bán 20% Giá bán căn hộ theo thông báo của Bên Bán, với số tiền là: ………….. đồng (Bằng chữ: …………………..) vào tài khoản tại Mục 3.2.1 Khoản 3.2 Điều 3 của hợp đồng này.

– Thanh toán đợt 4: Sau khi việc xây dựng Tòa nhà NO1 được hoàn thành, Bên Mua thanh toán tiếp cho Bên Bán 25% Giá bán Căn hộ cho Bên Bán theo thông báo bàn giao căn hộ (kèm theo nội dung đề nghị thanh toán Đợt ….. , với số tiền là: ………. đồng (Bằng chữ: ………………..đồng), vào tài khoản tại Mục 3.2.1 Khoản 3.2 Điều 3 của hợp đồng này.

Số tiền 2% kinh phí bảo trì được nộp cùng “Thanh toán đợt 4” với số tiền là: …………………. đồng (Bằng chữ: ………………………………………….đồng), vào tài khoản tại mục 3.2.2 Khoản 3.2 Điều 3 của hợp đồng này.

Số tiền còn lại 5% Giá bán căn hộ sau thuế là: …… đồng (Bằng chữ: ………………………………………………………………………………… đồng). Bên Mua phải nộp cùng “Thanh toán đợt 4” vào tài khoản tại Mục 3.2.3 Khoản 3.2 Điều 3 của hợp đồng này. Số tiền này được Ngân hàng cam kết với Bên Mua chỉ giải tỏa cho Bên Bán sau khi Bên Mua nhận được Giấy chứng nhận mang tên Bên Mua.

Trường hợp, trong vòng thời gian 30 (ba mươi) ngày liên tục kể từ ngày Bên Bán gửi thông báo cho Bên Mua về việc phối hợp và cung cấp các giấy tờ để Bên Bán hỗ trợ làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận (nêu rõ trong thông báo) nhưng Bên Mua không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ thì Bên Mua được coi là tự nguyện đi làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận, đồng thời Bên Bán thông báo cho Ngân hàng giải tỏa cho Bên Bán giá trị ký quỹ 5% nêu trên mà không cần có sự đồng ý của Bên Mua.

Trường hợp Bên Mua có văn bản gửi Bên Bán về việc tự nguyện đi làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận thì: Sau thời gian 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Bên Bán bàn giao đầy đủ hồ sơ pháp lý để Bên Mua tự làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận cho căn hộ của Bên Mua và Ngân hàng không nhận được bất kỳ khiếu nại phù hợp quy định nào từ Bên Mua thì Ngân hàng tự động giải tỏa cho Bên Bán giá trị ký quỹ 5% nêu trên.

* Thanh toán giá trị phần diện tích chênh lệch (nếu có)

Trong trường hợp tại thời điểm bàn giao Căn hộ, Diện tích sử dụng Căn hộ thực tế của Căn hộ chênh lệch từ 1% (Một phần trăm) trở lên so với Diện tích sử dụng Căn hộ ghi trong Hợp Đồng này thì Giá bán căn hộ sẽ được điều chỉnh lại theo Diện tích sử dụng Căn hộ đo đạc thực tế khi bàn giao Căn hộ. Theo đó, giá trị của phần diện tích chênh lệch sẽ được tính theo công thức lấy đơn giá 01 m2 (một mét vuông) Diện tích sử dụng Căn hộ như quy định tại Mục a Khoản 3.1 Điều 3 của Hợp đồng này (x) với phần chênh lệch giữa Diện tích sử dụng Căn hộ thực tế ghi nhận trong Biên bản bàn giao Căn hộ và Diện tích sử dụng Căn hộ ghi trong Hợp Đồng này (sau đây gọi là “Giá trị của phần diện tích chênh lệch”).

Trong trường hợp Diện tích sử dụng Căn hộ thực tế lớn hơn Diện tích sử dụng Căn hộ ghi trong Hợp Đồng này, Bên Mua sẽ phải thanh toán Giá trị của phần diện tích chênh lệch cho Bên Bán trong vòng thời gian 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày ký Phụ lục Hợp đồng điều chỉnh Diện tích và Giá Bán Căn hộ.

Trong trường hợp Diện tích sử dụng Căn hộ thực tế nhỏ hơn Diện tích sử dụng Căn hộ ghi trong Hợp Đồng này, Giá trị của phần diện tích chênh lệch sẽ được Bên Bán thanh toán cho Bên Mua trong vòng thời gian 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày ký Phụ lục Hợp đồng điều chỉnh Diện tích và Giá Bán Căn hộ.

Hai bên có trách nhiệm ký kết Phụ lục Hợp đồng điều chỉnh Diện tích sử dụng căn hộ trong trường hợp có chênh lệch về diện tích trong ngày Các bên ký Biên bản bàn giao.

b/ Thời hạn thanh toán Kinh phí bảo trì Phần sở hữu chung của Tòa nhà NO1:

Sau khi việc xây dựng công trình được hoàn thành, Bên Mua phải thanh toán cho Bên Bán Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung 2% giá bán căn hộ trước thuế theo thông báo bàn giao căn hộ của Bên Bán (cùng thời hạn thanh toán Đợt ……. khi nhận bàn giao căn hộ) với số tiền theo quy định tại Điểm a Khoản 3.1 Điều 3 là: …… đồng (Bằng chữ:…………………………………………..……..), vào tài khoản tại mục 3.2.2 Khoản 3.2 Điều 3 của hợp đồng này.

Tòa nhà NO1 là Toà nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp, phân chia riêng biệt được phần sở hữu chung của khu căn hộ và khu văn phòng, dịch vụ thương mại, nhà trẻ. Việc bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư được các bên thực hiện theo quy định tại tại Điều 36 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP được sửa đổi tại khoản 6 Điều 1 của Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Điều 4: Chất lượng, tiến độ công trình:

4.1. Chất lượng công trình:

a/ Bên Bán cam kết bảo đảm chất lượng công trình nhà chung cư, trong đó có căn hộ nêu tại Điều 2 hợp đồng này theo đúng thiết kế đã được phê duyệt và sử dụng đúng (hoặc tương đương) các vật liệu xây dựng căn hộ mà hai bên đã cam kết trong Hợp đồng này.

b/ Bên Bán thực hiện xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội (nếu có) phục vụ nhu cầu ở tại Tòa nhà NO1 của Bên Mua theo đúng quy hoạch, thiết kế, nội dung Dự án đã được phê duyệt và bảo đảm chất lượng theo đúng quy định, tiêu chuẩn xây dựng do Nhà nước quy định.

4.2. Tiến độ xây dựng: Hai bên thống nhất Bên Bán có trách nhiệm thực hiện việc xây dựng nhà ở theo đúng tiến độ thỏa thuận dưới đây:

Giai đoạn 1: Thi công xong phần đài giằng móng vào tháng 03/2023.

Giai đoạn 2: Đổ bê tông xong sàn tầng 15 (dự kiến) vào tháng 01/2024.

Giai đoạn 3: Đổ bê tông xong sàn tầng mái (dự kiến) vào tháng 05/2024.

Giai đoạn 4: Hoàn thành thi công, nghiệm thu, Dự kiến vào Quý I/2025.

4.3. Bên Bán phải hoàn thành việc xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ nhu cầu ở thiết yếu của Bên mua tại khu nhà chung cư theo nội dung dự án và tiến độ đã được phê duyệt trước ngày bàn giao căn hộ cho Bên mua, bao gồm: hệ thống đường giao thông; hệ thống điện chiếu sáng công cộng, điện sinh hoạt; hệ thống cung cấp nước sinh hoạt, nước thải; hệ thống thông tin liên lạc;  Hệ thống công trình hạ tầng xã hội: Nhà trẻ đã được UBND quận Thanh Xuân đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên Bán:

5.1. Quyền của Bên Bán:

a/ Yêu cầu Bên Mua trả đủ tiền mua căn hộ đúng thỏa thuận tại Điều 3 của Hợp đồng này và được tính lãi suất chậm trả trong trường hợp Bên Mua chậm thanh toán theo tiến độ thỏa thuận tại Điều 3 của Hợp đồng này. Việc tính lãi suất chậm thanh toán được quy định cụ thể tại Khoản 12.1 Điều 12 của Hợp đồng này;

b/ Yêu cầu Bên Mua nhận bàn giao căn hộ theo đúng thời hạn thỏa thuận ghi trong hợp đồng này;

c/ Được quyền từ chối bàn giao căn hộ hoặc bàn giao bản chính Giấy chứng nhận của Bên mua cho đến khi Bên mua thanh toán tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng này;

d/ Có quyền ngừng hoặc yêu cầu nhà cung cấp ngừng cung cấp điện, nước và các dịch vụ tiện ích khác nếu Bên mua (hoặc bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ từ Bên mua) vi phạm Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành và Bản nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư đính kèm theo hợp đồng này;

đ/ Được quyền thay đổi trang thiết bị, vật liệu xây dựng công trình Tòa nhà NO1 có giá trị chất lượng tương đương theo quy định của Pháp luật về xây dựng; trường hợp thay đổi trang thiết bị, vật liệu hoàn thiện bên trong căn hộ thì phải có sự thỏa thuận bằng văn bản với Bên Mua;

e/ Thực hiện các quyền và trách nhiệm của Ban quản trị nhà chung cư trong thời gian chưa thành lập Ban quản trị Tòa nhà NO1; ban hành Bản nội quy Tòa nhà NO1; thành lập Ban quản trị Tòa nhà NO1; lựa chọn và ký hợp đồng với doanh nghiệp quản lý, vận hành nhà chung cư để quản lý vận hành Tòa nhà NO1 kể từ khi đưa Tòa nhà NO1 vào sử dụng cho đến khi Ban quản trị Tòa nhà NO1 được thành lập;

g/ Đơn phương chấm dứt Hợp đồng mua bán căn hộ theo thỏa thuận tại Điều 15 của Hợp đồng này;

h/ Yêu cầu Bên Mua nộp phạt vi phạm hợp đồng hoặc bồi thường thiệt hại khi vi phạm các thỏa thuận thuộc diện phải nộp phạt hoặc phải bồi thường trong hợp đồng này hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

i/ Được toàn quyền sở hữu, sử dụng, quản lý, kinh doanh, khai thác đối với Phần sở hữu riêng của Bên Bán theo đúng thiết kế phê duyệt; được quyền sử dụng, sở hữu chung đối với Phần sở hữu chung của Tòa nhà NO1;

j/ Được toàn quyền sở hữu đối với Căn hộ và có các quyền hợp pháp khác đối với Căn hộ cho đến thời điểm hoàn thành việc bàn giao Căn hộ cho Bên Mua;

k/ Yêu cầu Bên Mua nộp đầy đủ giấy tờ, các khoản thuế, phí và lệ phí để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho Bên Mua theo quy định của Pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (trừ trường hợp Bên Mua tự nguyện làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận);

l/ Các quyền khác được quy định tại Hợp Đồng và các Phụ lục kèm theo Hợp đồng.

5.2. Nghĩa vụ của Bên Bán:

a/ Cung cấp cho Bên Mua các thông tin chính xác về quy hoạch chi tiết, thiết kế Tòa nhà NO1 và thiết kế căn hộ đã được phê duyệt. Cung cấp cho Bên Mua kèm theo hợp đồng này 01 (một) Bản vẽ thiết kế mặt bằng căn hộ mua bán, 01 (một) Bản vẽ thiết kế mặt bằng tầng nhà có căn hộ mua bán, 01 (một) Bản vẽ thiết kế mặt bằng Tòa nhà NO1 có căn hộ mua bán đã được phê duyệt và các giấy tờ pháp lý có liên quan đến việc mua bán căn hộ;

b/ Xây dựng nhà ở và các công trình hạ tầng theo đúng quy hoạch, nội dung hồ sơ dự án và tiến độ đã được phê duyệt, đảm bảo khi bàn giao nhà thì Bên Mua có thể sử dụng và sinh hoạt bình thường;

c/ Đảm bảo chất lượng xây dựng, kiến trúc kỹ thuật và mỹ thuật Tòa nhà NO1 theo đúng tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành;

d/ Bảo quản căn hộ trong thời gian chưa bàn giao nhà ở cho Bên Mua; thực hiện bảo hành căn hộ và nhà chung cư theo quy định nêu tại Điều 9 của Hợp đồng này;

đ/ Bàn giao căn hộ và các giấy tờ pháp lý có liên quan đến căn hộ mua bán cho Bên Mua theo đúng thời hạn thỏa thuận trong hợp đồng này;

e/ Hướng dẫn và hỗ trợ Bên Mua ký kết hợp đồng sử dụng dịch vụ với nhà cung cấp điện nước, viễn thông, truyền hình cáp,….;

f/ Nộp tiền sử dụng đất Tòa nhà NO1 phân bổ cho Diện tích sử dụng căn hộ theo quy định (nếu có) và các khoản thuế, phí, lệ phí khác liên quan đến việc bán căn hộ theo quy định của pháp luật;

g/ Làm thủ tục gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho Bên Mua trong thời hạn 50 ngày, kể từ ngày bàn giao Căn Hộ cho Bên Mua theo quy định của Hợp Đồng Mua Bán. Trong trường hợp này, Bên Bán sẽ có văn bản thông báo cho Bên Mua về việc nộp các giấy tờ liên quan để Bên Bán làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho Bên Mua;

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên Bán mà Bên Mua không nộp đầy đủ các giấy tờ theo thông báo mà không có lý do chính đáng thì coi như Bên Mua tự nguyện đi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận. Trường hợp Bên Mua có văn bản gửi Bên Bán về việc tự nguyện đi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận thì Bên Bán phải hỗ trợ và cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý về căn hộ mua bán cho Bên Mua;

h/ Tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu để thành lập Ban quản trị Toà nhà NO1; Thực hiện các nhiệm vụ quản lý, vận hành toà nhà khi Tòa nhà NO1 chưa thành lập được Ban quản trị;

i/ Hỗ trợ Bên Mua làm các thủ tục thế chấp căn hộ đã mua tại tổ chức tín dụng khi có đề nghị của Bên Mua theo quy định của pháp luật;

j/ Nộp phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại cho Bên Mua khi vi phạm các thỏa thuận thuộc diện phải nộp phạt hoặc bồi thường trong hợp đồng này hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

k/ Nộp Kinh phí bảo trì 2% theo quy định của pháp luật đối với phần diện tích thuộc sở hữu riêng của Bên Bán vào tài khoản mở tại ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật về nhà ở để Ban Quản trị nhà chung cư tiếp nhận, quản lý sau khi Ban Quản trị nhà chung cư được thành lập theo đúng thỏa thuận tại Mục b Khoản 3.3 Điều 3 của hợp đồng này và quy định pháp luật;

l/ Có trách nhiệm bảo vệ thông tin của Bên Mua, không được phép thu thập, sử dụng, chuyển giao thông tin của Bên Mua cho bên thứ 3 khi chưa được sự đồng ý của Bên Mua trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu;

 1. m) Có trách nhiệm ký Hợp đồng bảo lãnh với Ngân hàng có đủ năng lực theo danh sách do Ngân hàng nhà nước công bố để Ngân hàng thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của Bên Bán đối với các khách hàng mua Căn Hộ tại Dự án khi Bên Bán không bàn giao Căn Hộ theo đúng tiến độ đã cam kết;

n/ Tạo điều kiện cho Bên Mua trong việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ chung cư đối với bên thứ ba (nếu có);

o/ Thiết kế diện tích, mặt bằng căn hộ và thiết kế công trình hạ tầng tuân thủ quy hoạch và các quy định của pháp luật về xây dựng (Thiết kế diện tích, mặt bằng căn hộ sẽ không bị thay đổi trừ trường hợp có yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo thỏa thuận giữa Bên Mua và Bên Bán và được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận).

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Bên Mua:

6.1 Quyền của Bên Mua:

a/ Nhận bàn giao căn hộ quy định tại Điều 2 của hợp đồng này có chất lượng với các thiết bị, vật liệu nêu tại danh mục vật liệu xây dựng mà các bên đã thỏa thuận kèm theo hợp đồng này và hồ sơ căn hộ theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng này;

b/ Được sử dụng 01 chỗ để xe đạp, 02 chỗ để xe máy tại khu để xe chung trong tầng hầm của tòa nhà và phải trả phí dịch vụ trông giữ xe theo quy định.

 Việc bố trí chỗ để xe ô tô của Tòa nhà phải bảo đảm nguyên tắc ưu tiên cho các chủ sở hữu nhà chung cư trước sau đó mới dành chỗ để xe công cộng;

c/ Yêu cầu Bên bán làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp Bên mua tự nguyện thực hiện thủ tục này theo thỏa thuận tại mục g khoản 5.2 Điều 5 của hợp đồng này);

d/ Được toàn quyền sở hữu, sử dụng và thực hiện các giao dịch đối với căn hộ đã mua theo quy định của Pháp luật, đồng thời được sử dụng các dịch vụ hạ tầng do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trực tiếp hoặc thông qua Bên Bán sau khi nhận bàn giao căn hộ theo quy định về sử dụng các dịch vụ hạ tầng của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ;

e/ Nhận Giấy chứng nhận sau khi đã thanh toán đủ 100% tiền mua căn hộ và các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến căn hộ mua bán theo thỏa thuận trong hợp đồng này và theo quy định của pháp luật;

f/ Yêu cầu Bên Bán hoàn thành việc xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội (nếu có) theo đúng nội dung, tiến độ dự án được phê duyệt;

g/ Có quyền từ chối nhận bàn giao căn hộ nếu Bên Bán không hoàn thành việc xây dựng và đưa vào sử dụng các công trình hạ tầng phục vụ nhu cầu ở thiết yếu, bình thường của Bên Mua theo đúng thỏa thuận tại Khoản 4.3 Điều 4 của hợp đồng này hoặc trong trường hợp diện tích sử dụng căn hộ thực tế nhỏ hơn/lớn hơn 5% (năm phần trăm) so với diện tích sử dụng căn hộ ghi trong hợp đồng này. Việc từ chối nhận bàn giao căn hộ trong trường hợp này không bị coi là vi phạm các điều kiện bàn giao căn hộ của Bên Mua đối với Bên Bán;

h/ Yêu cầu Bên Bán tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu để thành lập Ban quản trị Toà nhà NO1 khi có đủ điều kiện thành lập Ban quản trị Tòa nhà NO1 theo quy định của Pháp luật;

i/ Đề nghị Bên Bán hỗ trợ thủ tục thế chấp Căn hộ đã mua tại tổ chức tín dụng trong trường hợp Bên Mua có nhu cầu thế chấp Căn hộ tại tổ chức tín dụng theo quy định của Pháp luật;

j/ Yêu cầu Bên Bán nộp Kinh phí bảo trì Phần sở hữu chung của Tòa nhà NO1 theo đúng thỏa thuận tại Điểm b Khoản 3.3 Điều 3 của Hợp đồng này;

 1. k) Được yêu cầu Bên Bán cấp bản sao Hợp đồng bảo lãnh bán nhà ở hình thành trong tương lai khi ký kết hợp đồng;

l/ Thực hiện các quyền khác được quy định tại Hợp đồng và các Phụ lục kèm theo Hợp đồng.

6.2 Nghĩa vụ của Bên Mua

a/ Thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền mua căn hộ và kinh phí bảo trì phần sở hữu chung 2% theo thỏa thuận tại Điều 3 của hợp đồng này không phụ thuộc vào có hay không có thông báo thanh toán tiền mua căn hộ của Bên Bán;

b/ Nhận bàn giao căn hộ theo thỏa thuận trong hợp đồng này;

c/ Kể từ ngày bàn giao Căn hộ, Bên Mua hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với Căn hộ đã mua (trừ các trường hợp thuộc trách nhiệm bảo đảm tính pháp lý và việc bảo hành Căn hộ của Bên Bán); phải thực hiện và tự chịu trách nhiệm về việc mua, duy trì các hợp đồng bảo hiểm cần thiết đối với mọi rủi ro, thiệt hại liên quan đến Căn hộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự phù hợp với quy định của Pháp luật, kể cả trường hợp Bên Mua chưa sử dụng Căn hộ;

d/ Kể từ ngày bàn giao căn hộ, kể cả trường hợp Bên Mua chưa đưa vào sử dụng căn hộ thì căn hộ sẽ được quản lý và bảo trì theo nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư và Bên Mua phải tuân thủ các quy định được nêu trong Bản Nội quy quản lý sử dụng Tòa nhà NO1;

e/ Thanh toán các khoản thuế, phí và lệ phí theo quy định của pháp luật mà Bên mua phải nộp như thỏa thuận tại Điều 7 của Hợp đồng này;

f/ Thanh toán các khoản chi phí dịch vụ như: điện, nước, truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh, thông tin liên lạc … và các khoản thuế, phí khác phát sinh do nhu cầu sử dụng của Bên mua;

g/ Thanh toán phí quản lý vận hành nhà chung cư và các chi phí khác theo thỏa thuận quy định tại Mục 11.4.1 Khoản 11.4 Điều 11 của Hợp đồng này, kể cả trường hợp Bên Mua không sử dụng Căn hộ; Chấp hành các quy định về Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành và Bản nội quy Tòa nhà NO1 (Phụ lục số 02) đính kèm theo Hợp đồng này; Nộp kinh phí bảo trì bổ sung được thực hiện theo Luật nhà ở và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn hiện hành;

h/ Tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị quản lý vận hành trong việc bảo trì, quản lý vận hành Tòa nhà NO1;

i/ Sử dụng căn hộ đúng mục đích để ở theo quy định của Luật nhà ở và theo thỏa thuận trong hợp đồng này;

j/ Nộp phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại cho Bên Bán khi vi phạm các thỏa thuận thuộc diện phải nộp phạt hoặc bồi thường theo quy định trong hợp đồng này hoặc theo Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

k/ Thực hiện các nghĩa vụ khác theo Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư;

 1. l) Cung cấp các hồ sơ, giấy tờ và nộp các chi phí liên quan khi Bên Bán yêu cầu để thực hiện các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận;

m/ Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc nhận bàn giao Căn hộ theo đúng quy định của Hợp đồng;

n/ Trước khi Căn hộ được bàn giao cho Bên Mua, Bên Mua không có quyền sử dụng hoặc cư trú trong Căn hộ;

o/ Tôn trọng và không thực hiện bất kỳ hành vi nào gây ảnh hưởng đến các quyền sở hữu và hoạt động kinh doanh của Bên Bán trong Phần sở hữu riêng của Bên Bán phù hợp với thiết kế được duyệt và quy định của pháp luật có liên quan;

p/ Chịu trách nhiệm bảo quản, sử dụng và bồi thường thiệt hại theo quy định của Pháp luật trong trường hợp làm hỏng hóc, thiệt hại đối với Phần sở hữu chung của Tòa nhà NO1;

 1. q) Nếu Bên mua làm mất hoặc hư hỏng Hợp đồng thì Bên Bán sẽ không ký hợp đồng mới cho Bên Mua mà chỉ có trách nhiệm cấp cho Bên Mua 01 bản sao Hợp đồng này;

s/ Tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị quản lý vận hành/đơn vị cải tạo sửa chữa trong việc bảo trì, cải tạo sửa chữa, khắc phục sự cố và quản lý vận hành nhà chung cư đối với phần diện tích thuộc sở hữu chung và phần diện tích sở hữu riêng của các chủ sở hữu khác trong nhà chung cư trường hợp liên quan đến phần diện tích sở hữu riêng bên trong căn hộ của mình;

r/ Thực hiện các nghĩa vụ khác được ghi trong Hợp Đồng, các Phụ lục kèm theo.

Điều 7: Thuế và các khoản phí, lệ phí liên quan

7.1.  Bên Mua phải thanh toán lệ phí trước bạ, các loại thuế, phí, lệ phí có liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận theo quy định của Pháp luật khi Bên Bán làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho Bên Mua và trong quá trình sở hữu, sử dụng Căn hộ kể từ thời điểm nhận bàn giao Căn hộ;

7.2. Bên Mua có trách nhiệm nộp thuế và các loại lệ phí, chi phí (nếu có) theo quy định cho Nhà nước khi thực hiện bán, chuyển nhượng, tặng cho, để thừa kế Căn hộ đã mua cho người khác;

7.3. Bên Bán có trách nhiệm nộp các nghĩa vụ tài chính thuộc trách nhiệm của Bên Bán cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

7.4 Bên Mua phải nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hàng năm được phân bổ cho Diện tích sử dụng Căn hộ tại Nhà chung cư trên cơ sở thông báo nộp thuế hàng năm của Cơ quan thuế và của các cơ quan có thẩm quyền;

Điều 8: Giao nhận căn hộ:

8.1. Điều kiện giao nhận Căn hộ: Bên Bán đã hoàn thành xong việc xây dựng Nhà chung cư, Căn hộ như quy định chi tiết tại Khoản 8.3 Điều này và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (nếu có) của Nhà chung cư theo Dự án đã được phê duyệt, bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực như quy định chi tiết tại Điều 4 của Hợp đồng; Diện tích sử dụng Căn hộ thực tế không nhỏ hơn/lớn hơn quá 5% so với Diện tích sử dụng Căn hộ ghi trong Hợp đồng này; Bên Mua đã hoàn thành đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ thanh toán đến hạn được quy định chi tiết tại Điều 3 của Hợp đồng và các điều kiện bàn giao Căn hộ theo Hợp đồng được đáp ứng, Bên Bán sẽ bàn giao Căn hộ cho Bên Mua. Tại thời điểm bàn giao, Căn hộ sẽ được bàn giao cho Bên Mua phù hợp với thỏa thuận của Các bên theo Hợp đồng. Tuy nhiên Các bên thống nhất rằng:

a/ Tại thời điểm bàn giao Căn hộ, nếu Bên Mua phát hiện Căn hộ có khiếm khuyết, sai sót so với mô tả tại Hợp đồng, Bên Mua có quyền ghi rõ các yêu cầu sửa chữa, khắc phục những điểm không phù hợp vào Biên bản bàn giao Căn hộ (theo mẫu của Bên Bán) hoặc bảng đề nghị sửa chữa. Bên Bán có trách nhiệm khắc phục các khiếm khuyết, sai sót này trong thời hạn như được Các bên thống nhất tại Biên bản bàn giao hoặc bảng đề nghị sửa chữa. (i) Đối với trường hợp Bên Mua ký bảng đề nghị sửa chữa và chưa nhận bàn giao Căn hộ, sau khi Bên Bán đã hoàn thành việc khắc phục những điểm không phù hợp của Căn hộ so với Hợp đồng như đã được liệt kê trong bảng đề nghị sửa chữa, Bên Bán sẽ thông báo cho Bên Mua đến nhận bàn giao Căn hộ và Bên Mua có nghĩa vụ nhận bàn giao Căn hộ phù hợp với quy định tại Khoản 8.4 Điều 8 dưới đây. (ii) Đối với trường hợp Bên Mua ký Biên bản bàn giao, để tránh nhầm lẫn hoặc phát sinh tranh chấp, Các bên thống nhất rằng mọi khiếm khuyết, sai sót, hư hỏng (nếu có) đối với Căn hộ được ghi trong Biên bản bàn giao sẽ được áp dụng theo quy định về bảo hành đối với Căn hộ;

b/ Trường hợp các yêu cầu sửa chữa, khắc phục của Bên Mua không phù hợp với thông số kỹ thuật của Căn hộ như mô tả tại Điều 2 của Hợp đồng này, Bên Bán có quyền từ chối thực hiện sửa chữa, khắc phục. Trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày nhận được ý kiến không đồng ý bằng văn bản của Bên Bán (nêu rõ lý do), Bên Mua có thể gửi thông báo khiếu nại tới Bên Bán (nêu rõ lý do) và Các bên sẽ cùng xem xét, khắc phục, trong trường hợp phát sinh tranh chấp thì việc giải quyết sẽ được thực hiện theo quy định tại Hợp đồng.

8.2. Bên Bán bàn giao Căn hộ cho Bên Mua, Dự kiến vào Quý I/2025 (sau đây gọi tắt là: “Ngày bàn giao dự kiến”).

Việc bàn giao Căn hộ có thể sớm hơn hoặc muộn hơn so với thời gian quy định tại khoản này, nhưng không được sớm hoặc chậm hơn tối đa là 90 ngày kể từ Ngày bàn giao dự kiến; Bên Bán sẽ có văn bản thông báo cho Bên Mua biết lý do khi căn hộ bị chậm bàn giao.

Trước ngày bàn giao căn hộ là 15 ngày, Bên Bán phải gửi thông báo cho Bên Mua về thời gian, địa điểm và thủ tục bàn giao Căn hộ.

8.3. Căn hộ được bàn giao cho Bên Mua phải theo đúng thiết kế đã được duyệt; phải sử dụng đúng các thiết bị, vật liệu nêu tại bảng danh mục vật liệu, thiết bị xây dựng mà Các bên đã thỏa thuận theo Hợp đồng trừ trường hợp thỏa thuận tại Điểm e Khoản 5.1 Điều 5 của Hợp đồng này;

8.4. Vào ngày bàn giao Căn hộ theo thông báo, Bên Mua hoặc người được ủy quyền hợp pháp phải đến kiểm tra tình trạng thực tế Căn hộ so với thỏa thuận trong Hợp đồng này, cùng với đại diện của Bên Bán đo đạc lại Diện tích sử dụng thực tế Căn hộ và ký vào Biên bản bàn giao Căn hộ.

Trường hợp Bên Mua hoặc người được Bên Mua ủy quyền hợp pháp không đến nhận bàn giao Căn hộ theo thông báo của Bên Bán trong thời hạn 15 ngày hoặc đến nhưng không kiểm tra hoặc đến kiểm tra nhưng không nhận bàn giao Căn hộ mà không có lý do chính đáng (trừ trường hợp thuộc diện thỏa thuận tại Điểm g Khoản 6.1 Điều 6 của Hợp đồng) thì kể từ ngày đến hạn bàn giao Căn hộ theo Thông báo bàn giao Căn hộ của Bên Bán được xem như Bên Mua đã đồng ý, chính thức nhận bàn giao Căn hộ theo thực tế và Bên Bán đã thực hiện xong trách nhiệm bàn giao Căn hộ theo Hợp đồng, Bên Mua không được quyền nêu bất cứ lý do không hợp lý nào để không nhận bàn giao Căn hộ; việc từ chối nhận bàn giao Căn hộ như vậy sẽ được coi là Bên Mua vi phạm Hợp đồng và sẽ được xử lý theo quy định tại Điều 12 của Hợp đồng này.

8.5 Kể từ thời điểm Hai bên ký Biên bản bàn giao Căn hộ hoặc ngày Bên Mua được xem là đã đồng ý, chính thức nhận bàn giao Căn hộ theo quy định tại Khoản 8.4 Điều này, Bên Mua được toàn quyền sử dụng Căn hộ và chịu mọi trách nhiệm có liên quan đến Căn hộ mua bán trừ trường hợp thuộc trách nhiệm bảo đảm tính pháp lý và việc bảo hành căn hộ của Bên Bán, kể cả trường hợp Bên Mua có sử dụng hay chưa sử dụng Căn hộ này.

Trường hợp đến hạn bàn giao Căn hộ theo thông báo của Bên Bán và Căn hộ đã đủ điều kiện bàn giao theo thỏa thuận trong Hợp đồng này mà Bên Mua không và/hoặc chưa nhận bàn giao thì Bên Bán được quyền tính thêm khoản chi phí bảo vệ Căn hộ là: 100.000 đồng/ngày (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng/ngày) tính từ thời điểm hết hạn nhận bàn giao đến khi Bên Mua nhận bàn giao Căn hộ.

Điều 9: Bảo hành nhà ở

9.1. Bên Bán có trách nhiệm bảo hành căn hộ theo đúng quy định tại Điều 20 của Luật Kinh doanh bất động sản, Điều 85 của Luật Nhà ở 2014  và các quy định sửa đổi, bổ sung của Nhà nước vào từng thời điểm.

9.2. Khi bàn giao căn hộ cho Bên Mua, Bên Bán phải thông báo và cung cấp cho Bên Mua 01 bản sao biên bản nghiệm thu đưa công trình Tòa nhà NO1 vào sử dụng theo quy định của pháp luật xây dựng để các bên xác định thời điểm bảo hành căn hộ.

9.3. Nội dung bảo hành nhà ở bao gồm: sửa chữa, khắc phục các hư hỏng khung, cột, dầm, sàn, tường, trần, mái, sân thượng, cầu thang bộ, các phần ốp, lát, trát, hệ thống cấp điện sinh hoạt, cấp điện chiếu sáng, bể nước, hệ thống cấp nước sinh hoạt, hệ thống thoát nước thải, chất thải sinh hoạt khắc phục các trường hợp nghiêng, lún, nứt, sụt nhà ở. Đối với các thiết bị khác gắn với nhà ở (nếu có) thì Bên Bán thực hiện bảo hành, sửa chữa, thay thế theo thời hạn và các quy định của nhà sản xuất.

Bên Bán có trách nhiệm thực hiện bảo hành căn hộ bằng cách thay thế hoặc sửa chữa các điểm bị khuyết tật hoặc thay thế các đồ vật cùng loại có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn. Việc bảo hành bằng cách sửa chữa hoặc thay thế chỉ do Bên Bán hoặc Bên được Bên Bán ủy quyền thực hiện.

9.4. Bên Mua phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho Bên Bán khi Căn hộ có các hư hỏng thuộc diện được bảo hành đồng thời phải áp dụng các biện pháp cần thiết và hợp lý để hạn chế tối đa các thiệt hại (nếu có). Trong thời hạn 03 (ba) đến 05 (năm) ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên Mua, Bên Bán có trách nhiệm đến Căn hộ kiểm tra và cùng Bên Mua xác định công việc và thỏa thuận thời gian tiến hành bảo hành, trừ những trường hợp khẩn cấp theo thông báo của Bên Mua. Trong thời hạn 7 (bảy) ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Bên Mua, Bên Bán có trách nhiệm thực hiện bảo hành các hư hỏng theo đúng thỏa thuận và theo quy định của pháp luật; Bên Mua phải tạo điều kiện để Bên Bán thực hiện bảo hành nhà ở. Nếu Bên Bán chậm thực hiện bảo hành mà gây thiệt hại cho Bên Mua thì phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Bên Mua theo thiệt hại thực tế xảy ra.

9.5. Thời gian bảo hành Căn hộ là 60 tháng kể từ ngày Bên Bán ký biên bản nghiệm thu đưa công trình nhà ở vào sử dụng theo quy định của Pháp luật về xây dựng. Đối với các thiết bị khác gắn với nhà ở (nếu có) thì bảo hành theo thời hạn của nhà sản xuất.

9.6. Bên Bán không thực hiện việc bảo hành căn hộ trong các trường hợp sau đây:

– Hao mòn và khấu hao thông thường;

– Hư hỏng do lỗi của Bên Mua hoặc của bất kỳ người sử dụng hoặc của bên thứ ba nào khác gây ra, kể cả những hư hỏng do các thiết bị và/hoặc tài sản do bên thứ 3 gây ra;

– Hư hỏng do Sự kiện bất khả kháng;

– Đã hết thời hạn bảo hành theo quy định;

– Bên Mua đã sửa chữa, cải tạo hoặc thay đổi so với thiết kế ban đầu.

– Các trường hợp không thuộc nội dung bảo hành bao gồm cả những thiết bị, bộ phận gắn liền căn hộ do Bên Mua tự lắp đặt hoặc tự sửa chữa mà không được sự đồng ý của Bên Bán;

9.7. Sau thời hạn bảo hành theo quy định pháp luật về bảo hành nhà ở, việc sửa chữa những hư hỏng thuộc trách nhiệm của Bên Mua. Việc bảo trì Phần sở hữu chung của Tòa nhà NO1 được thực hiện theo quy định của Pháp luật về nhà ở.

Điều 10: Chuyển giao quyền và nghĩa vụ

10.1. Trường hợp Bên Mua có nhu cầu thế chấp (i) quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng này, hoặc (ii) Căn hộ sau khi Bên Mua đã được bàn giao trước khi Bên Mua được cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam thì Bên Mua phải thông báo trước bằng văn bản để Bên Bán cùng Bên Mua làm các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật và thỏa thuận khác của Các bên (nếu có).

10.2. Trong trường hợp Bên Mua chưa nhận bàn giao Căn hộ từ Bên Bán hoặc đã nhận bàn giao nhà ở từ Bên Bán nhưng chưa nộp hồ sơ đề nghị Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy Chứng nhận mà Bên Mua có nhu cầu thực hiện chuyển nhượng Hợp đồng này cho bên thứ ba thì Các bên phải thực hiện đúng thủ tục chuyển nhượng Hợp đồng theo quy định của Pháp luật về kinh doanh bất động sản. Bên Bán không được thu thêm bất kỳ một khoản phí chuyển nhượng Hợp đồng nào khi làm thủ tục xác nhận việc chuyển nhượng Hợp đồng cho Bên Mua;

10.3. Hai bên thống nhất rằng, Bên Mua chỉ được chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ cho bên thứ ba khi có đủ các điều kiện theo quy định của Pháp luật:

a/ Căn hộ mua bán không đang trong tình trạng thế chấp tại tổ chức tín dụng hoặc không thuộc diện bị hạn chế chuyển nhượng theo quyết định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc không có tranh chấp với bên thứ ba, trừ trường hợp được ngân hàng thế chấp đồng ý để Bên Mua chuyển nhượng Hợp đồng cho bên thứ ba;

b/ Bên Mua đã hoàn thành việc thanh toán các nghĩa vụ đến hạn liên quan đến căn hộ đã mua cho Bên Bán theo thỏa thuận trong hợp đồng này;

c/ Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng phải đủ điều kiện được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của Pháp luật Việt Nam tại thời điểm nhận chuyển nhượng hợp đồng;

d/ Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng phải cam kết tuân thủ các thỏa thuận của Bên Bán và Bên Mua trong hợp đồng này;

e/ Các điều kiện khác theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

10.4. Trong cả hai trường hợp nêu tại Khoản 10.2 và Khoản 10.3 Điều này, người mua lại nhà ở hoặc bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ đều được hưởng các quyền và có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ của Bên Mua theo thỏa thuận trong hợp đồng này và trong Bản nội quy quản lý sử dụng Tòa nhà NO1 đính kèm theo hợp đồng này

Điều 11: Cam kết đối với phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung, các công trình dịch vụ của Tòa nhà NO1 và phần sở hữu chung, các công trình dịch vụ của toàn bộ Dự án

11.1. Bên Mua được quyền sở hữu riêng đối với diện tích căn hộ đã mua theo thỏa thuận của hợp đồng này và các trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng gắn liền với căn hộ này. Bên Mua được quyền sử dụng đối với các phần diện tích thuộc sở hữu chung của Tòa nhà NO1 được quy định tại Khoản 11.3 của Điều này.

11.2. Bên Bán có quyền sở hữu riêng đối với các diện tích và hạng mục công trình thuộc quyền sở hữu riêng của Bên Bán, bao gồm: Các Căn hộ, phần diện tích khác chưa bán hết của Tòa nhà NO1 và phần diện tích được sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ thương mại, văn phòng và nhà trẻ tại Tòa nhà NO1 theo Dự án được phê duyệt; Bên Bán được quyền sử dụng đối với các phần diện tích thuộc sở hữu chung trong Tòa nhà NO1 được quy định tại Khoản 11.3 Điều này.

11.3. Các phần diện tích và trang thiết bị thuộc sở hữu chung, sử dụng chung của các chủ sở hữu trong Tòa nhà NO1 bao gồm:

a/ Phòng sinh hoạt cộng đồng, không gian và hệ thống kết cấu chịu lực, trang thiết bị kỹ thuật dùng chung bao gồm khung, cột, tường chịu lực, tường bao Tòa nhà, tường phân chia các Căn hộ, sàn, mái, sân thượng, hành lang, cầu thang bộ, thang máy, đường thoát hiểm, phòng rác, phòng/hộp kỹ thuật, hệ thống cấp điện, cấp nước, hệ thống thông tin liên lạc, phát thanh, truyền hình (nếu có), hệ thống thoát nước thải, bể phốt, hệ thống chống sét, hệ thống tiếp địa an toàn, hệ thống thông gió điều áp, hệ thống PCCC, máy phát điện dự phòng, trạm biến áp (trong trường hợp Trạm biến áp chưa được tiếp nhận chính thức của cơ quan điện lực) và các phần khác không thuộc phần sở hữu riêng của các chủ sở hữu Tòa nhà NO1;

b/ Tầng hầm và/hoặc nơi để xe (ô tô, xe đạp, xe cho người khuyết tật, xe động cơ hai bánh, ba bánh, hệ thống đỗ xe cơ khí) được xây dựng theo quy chuẩn xây dựng và có thể bố trí tại tầng hầm hoặc tại phần diện tích khác trong hoặc ngoài Tòa nhà NO1;

c/ Hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài nhưng được kết nối với Tòa nhà NO1 trừ hệ thống hạ tầng kỹ thuật sử dụng vào mục đích công cộng hoặc thuộc diện phải bàn giao cho nhà nước hoặc giao cho Bên Bán quản lý theo nội dung Dự án đã được phê duyệt;

d/ Các công trình công cộng (trừ diện tích tầng 1 và tầng 2 chức năng dịch vụ thương mại, văn phòng và nhà trẻ; Tầng 3-6 chức năng dịch vụ thương mại, văn phòng của Tòa nhà NO1 thuộc sở hữu riêng của Bên Bán) trong khu vực Tòa nhà NO1 nhưng không thuộc diện đầu tư xây dựng để kinh doanh hoặc phải bàn giao cho nhà nước theo nội dung Dự án đã được phê duyệt.

11.4. Hai bên nhất trí thỏa thuận mức kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư như sau:

 1. a) Tính từ thời điểm Bên Bán bàn giao căn hộ cho Bên Mua theo quy định tại Điều 8 của hợp đồng này đến thời điểm Ban quản trị nhà chung cư được thành lập và ký hợp đồng quản lý, vận hành nhà ở với đơn vị quản lý vận hành, thì kinh phí quản lý vận hành là: 000 đồng/m2/tháng. Mức kinh phí này có thể được điều chỉnh nhưng phải tính toán hợp lý cho phù hợp với thực tế từng thời điểm. Bên Mua có trách nhiệm đóng khoản kinh phí này: 12 tháng tiền phí quản lý vận hành nhà chung cư cho Bên Bán với số tiền (đã bao gồm tiền thuế GTGT) là: …….. đồng (Bằng chữ: ……………………………….) theo thông báo nhận bàn giao căn hộ của Bên Bán. Hết 12 tháng thì Bên Mua tiếp tục có trách nhiệm nộp phí quản lý vận hành nhà chung cư cho Bên Bán 01 tháng/01 lần vào 05 ngày đầu tiên của tháng theo thông báo của Đơn vị quản lý, vận hành Tòa nhà NO1.

Phí quản lý vận hành Phần sở hữu chung của Tòa nhà NO1 được thu để chi trả cho các chi phí bao gồm:

a/ Chi phí cho Đơn vị quản lý, vận hành Tòa nhà NO1; điều khiển hoạt động của hệ thống trang thiết bị và nhân công thực hiện các dịch vụ cho Tòa nhà NO1; các chi phí: điều khiển, duy trì hoạt động, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống thang máy, máy bơm nước, máy phát điện, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy, dụng cụ chữa cháy, các thiết bị dự phòng và các thiết bị khác thuộc phần sở hữu chung, sử dụng chung của Tòa nhà NO1; Chi phí cho dịch vụ bảo vệ, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, diệt côn trùng và các dịch vụ khác bảo đảm cho Tòa nhà NO1 hoạt động bình thường và chi phí cho các công việc khác có liên quan theo quy định theo Luật Nhà ở và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn hiện hành.

b/ Chi phí phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Ban Quản trị phục vụ cho hoạt động của Ban Quản trị.

11.4.2. Sau khi Ban quản trị Tòa nhà NO1 được thành lập thì danh mục các công việc, dịch vụ, mức phí và việc đóng phí quản lý vận hành nhà chung cư sẽ do Hội nghị nhà chung cư quyết định và do Ban quản trị Tòa nhà NO1 thỏa thuận với Đơn vị quản lý, vận hành Tòa nhà NO1.

11.4.3. Trường hợp Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội có quy định về mức phí quản lý vận hành nhà chung cư thì mức phí này được đóng phù hợp theo quy định của Nhà nước, trừ trường hợp Các bên có thoả thuận khác.

11.5. Sau khi tiếp nhận Căn hộ, Bên Mua cam kết không tiến hành sửa chữa, cơi nới làm ảnh hưởng tới kết cấu, kiến trúc, thẩm mỹ, an toàn và hệ thống kỹ thuật của Tòa nhà NO1 và quy hoạch chung của toàn bộ Tòa nhà NO1, Dự án. Trường hợp vi phạm, Bên Mua sẽ phải khôi phục hiện trạng như trước khi được sửa chữa, cơi nới và bồi thường thiệt hại cho bên bị thiệt hại. Trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên Bán về việc khôi phục lại hiện trạng mà Bên mua không sửa chữa, khắc phục thì Bên Bán sẽ chủ động tổ chức cưỡng chế để sửa chữa, khắc phục. Lúc đó Bên Mua phải thanh toán các chi phí thực tế do Bên Bán thực hiện thay.

11.6. Các phần diện tích và trang thiết bị thuộc sở hữu chung, sử dụng chung của các chủ sở hữu cho cả 2 (hai) tòa nhà: Tòa nhà NO2 (Chung cư 3.10HH-NO) và Tòa nhà NO1 thuộc dự án Khu hỗn hợp văn phòng cho thuê và nhà ở tại Lô đất 3.10-NO Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội, ngoài các diện tích và trang thiết bị thuộc sở hữu chung, sử dụng chung đã nêu ở “Điều 11.3”, bao gồm:

a/ Hệ thống cấp nước chung gồm bể nước ngầm (sinh hoạt và PCCC), máy bơm, đường ống và các phụ kiện;

b/ Hệ thống xử lý nước thải gồm Bể xử lý nước thải, nhà vận hành, hệ thống kỹ thuật cấp điện, cấp thoát nước liên quan;

Điều 12. Trách nhiệm của Hai bên và việc xử lý vi phạm Hợp đồng:

12.1 Trách nhiệm của Bên Mua do chậm nghĩa vụ thanh toán:

          12.1.1. Hết thời hạn thanh toán Đợt 1 mà Bên Mua không nộp đủ số tiền Đợt 1 được quy định tại Mục a Khoản 3.3 Điều 3 thì Hợp đồng mặc nhiên hết hiệu lực. Trong trường hợp này, Bên Mua mất toàn bộ số tiền đã đóng và Bên Bán có toàn quyền sở hữu và thực hiện các giao dịch theo quy định của Pháp luật đối với Căn hộ theo Phụ lục số 01-1.

          12.1.2. Trường hợp quá 10 (mười) ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán theo thông báo của Bên Bán, phù hợp với quy định của Hợp Đồng mà Bên Mua không nộp đủ tiền các đợt tiếp theo (kể cả đối với Kinh phí bảo trì Phần sở hữu chung của Tòa nhà NO1) được quy định tại Điều 3 thì Bên Mua phải nộp phạt cho Bên Bán một khoản tiền được tính bằng lãi suất 0,05%/ngày (không phẩy không năm phần trăm trên ngày) của số tiền nộp chậm. Mức tính tiền chậm nộp bằng 0,05%/ngày (không phẩy không năm phần trăm trên ngày) tính trên số tiền nộp chậm (x) với số ngày nộp chậm và và được tính kể từ ngày kết thúc thời hạn 10 ngày kể trên.

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu Bên Mua trễ hạn mỗi đợt phải thanh toán theo thỏa thuận tại Hợp Đồng vượt quá 30 ngày và/hoặc tổng thời gian Bên Mua trễ hạn thanh toán của tất cả các đợt phải thanh toán (và khoản tiền lãi chậm thanh toán, nếu có) theo thỏa thuận tại Hợp đồng vượt quá 120 ngày thì Bên Bán có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng theo thỏa thuận tại Điều 15 của Hợp đồng mà không cần được sự đồng ý của Bên Mua và Mục 12.1.3 Khoản 12.1 Điều 12 này sẽ được áp dụng.

Hai Bên thống nhất rằng, riêng đối với trường hợp Bên Mua chuyển nhượng Hợp đồng và việc chuyển nhượng đã được Bên Bán xác nhận bằng văn bản thì tổng số ngày nộp chậm của Bên Mua (nếu có) sẽ không tính tiếp cho Bên nhận chuyển nhượng kế tiếp (Bên Mua mới) và khi đó Bên Bán sẽ tính số ngày chậm nộp, tiền lãi… của các đợt thanh toán tiếp theo cho Bên Mua mới lại từ đầu.

12.1.3. Khi chấm dứt Hợp đồng theo Mục 12.1.2 Khoản 12.1 Điều này và các trường hợp chấm dứt Hợp đồng khác theo quy định tại Hợp đồng mà do lỗi của Bên Mua thì:

 1. a) Bên Mua bị phạt vi phạm Hợp đồng với Bên Bán 8% (Tám phần trăm) Giá bán Căn hộ trước thuế.
 2. b) Bên Bán sẽ có quyền bán Căn hộ cho người khác mà không cần sự đồng ý của Bên Mua.
 3. c) Bên Bán sẽ hoàn trả cho Bên Mua và Bên Mua chỉ có quyền nhận lại số tiền Bên Mua đã thanh toán để mua Căn hộ trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày Bên Bán ký kết hợp đồng mua bán Căn hộ với Bên Mua mới hoặc trong vòng 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày Hai bên chấm dứt Hợp đồng, tùy thời điểm nào đến trước. Bên Bán sẽ hoàn trả cho Bên Mua một khoản tiền bằng khoản tiền mà Bên Mua đã thanh toán cho Bên Bán theo Hợp đồng này trừ đi những khoản tiền và chi phí sau: tiền phạt vi phạm Hợp đồng nêu trên, tiền thuế giá trị gia tăng và mà Bên Bán đã nộp nếu không được Nhà nước hoàn lại.

12.2. Trách nhiệm của Bên Bán do chậm Bàn giao Căn hộ:

12.2.1. Nếu Bên Bán chậm bàn giao Căn hộ cho Bên Mua quá 90 ngày kể từ Ngày bàn giao Dự kiến, thì Bên Bán phải trả cho Bên Mua một khoản tiền được tính bằng lãi suất 0,05%/ngày (không phẩy không năm phần trăm trên ngày) trên khoản tiền mà Bên Mua đã trả cho Bên Bán (chỉ tính phần tiền Bên Mua đã thanh toán cho Bên Bán thuộc Giá bán Căn hộ) và được tính kể từ ngày kết thúc thời hạn 90 ngày kể trên đến Ngày bàn giao thực tế. Nếu Bên Bán chậm bàn giao Căn hộ cho Bên Mua quá 120 ngày kể từ Ngày bàn giao Dự kiến, Bên Mua có quyền gửi thông báo bằng văn bản cho Bên Bán đề nghị chấm dứt Hợp đồng và Hợp đồng này sẽ tự động chấm dứt sau 05 (năm) ngày kể từ ngày Bên Mua gửi thông báo đề nghị chấm dứt Hợp đồng mà không cần được sự đồng ý của Bên Bán và Mục 12.2.2 Khoản 12.2 Điều này sẽ được áp dụng.

12.2.2. Khi chấm dứt Hợp đồng theo Mục 12.2.1 Khoản 12.2 Điều này và các trường hợp chấm dứt Hợp đồng khác theo quy định tại Hợp đồng này mà do lỗi của Bên Bán thì:

 1. a) Bên Bán bị phạt vi phạm Hợp đồng với Bên Mua 8% (Tám phần trăm) Giá bán Căn hộ trước thuế.
 2. b) Bên Bán sẽ hoàn trả tiền mua bán Căn hộ cho Bên Mua và Bên Mua có quyền nhận lại số tiền mua bán Căn hộ trong vòng 15 ngày kể từ ngày Bên Bán nhận được thông báo đề nghị chấm dứt Hợp đồng của Bên Mua. Bên Bán sẽ hoàn trả cho Bên Mua một khoản tiền bằng khoản tiền mà Bên Mua đã thanh toán cho Bên Bán theo Hợp đồng này (không tính lãi suất ngân hàng trong thời gian Bên Bán giữ tiền của Bên Mua) cộng thêm khoản tiền phạt vi phạm Hợp đồng.

Điều 13. Cam kết của Hai bên

13.1. Bên Bán cam kết:

 1. a) Căn hộ nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này thuộc quyền sở hữu của Bên Bán và không thuộc diện đã bán cho người khác, không thuộc diện bị cấm giao dịch theo quy định của Pháp luật;
 2. b) Căn hộ nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này được xây dựng theo đúng quy hoạch, đúng thiết kế và các bản vẽ được duyệt đã cung cấp cho Bên Mua, bảo đảm chất lượng và đúng các vật liệu xây dựng, trang thiết bị theo thỏa thuận trong Hợp đồng này;

13.2. Bên Mua cam kết:

 1. a) Đã tìm hiểu, xem xét kỹ thông tin về Căn hộ mua bán;
 2. b) Đã được Bên Bán cung cấp bản sao các giấy tờ, tài liệu và thông tin cần thiết liên quan đến Căn hộ, Bên Mua đã đọc cẩn thận và hiểu các quy định của Hợp đồng này cũng như các Phụ lục đính kèm. Bên Mua đã tìm hiểu mọi vấn đề mà Bên Mua cho là cần thiết để kiểm tra mức độ chính xác của các giấy tờ, tài liệu và thông tin đó;
 3. c) Số tiền mua Căn hộ theo Hợp đồng này là hợp pháp, không có tranh chấp với bên thứ ba. Bên Bán sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc tranh chấp khoản tiền mà Bên Mua đã thanh toán cho Bên Bán theo Hợp đồng này. Trong trường hợp có tranh chấp về khoản tiền mua bán Căn hộ này thì Bên Mua có trách nhiệm tự xử lý, Hợp đồng này vẫn có hiệu lực đối với Hai bên;
 4. d) Cung cấp các giấy tờ cần thiết khi Bên Bán yêu cầu theo quy định của Pháp luật để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho Bên Mua.

13.3. Việc ký kết Hợp đồng này giữa Các bên là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, lừa dối.

13.4. Trong trường hợp một hoặc nhiều Điều, Khoản, Mục trong Hợp đồng này bị Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tuyên là vô hiệu, không có giá trị pháp lý hoặc không thể thi hành theo quy định hiện hành của Pháp luật thì các Điều, Khoản, Mục khác của Hợp đồng này vẫn có hiệu lực thi hành đối với Hai bên. Hai bên sẽ thống nhất sửa đổi các Điều, Khoản, Mục bị vô hiệu hoặc không có giá trị pháp lý hoặc không thể thi hành theo quy định của Pháp luật và phù hợp với ý chí của Hai bên.

13.5. Hai bên cam kết thực hiện đúng các thỏa thuận đã quy định trong Hợp đồng này.

 1. Sự kiện bất khả kháng

14.1. Các bên nhất trí thỏa thuận một trong các trường hợp sau được coi là sự kiện bất khả kháng:

 1. a) Do chiến tranh hoặc do thiên tại hoặc do thay đổi chính sách pháp luật của Nhà nước;
 2. b) Do phải thực hiện quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc các trường hợp khác do pháp luật quy định;
 3. c) Do tai nạn, ốm đau thuộc diện phải đi cấp cứu tại cơ sở y tế;
 4. d) Do dịch bệnh, phong toả hoặc cấm vận, chiếm đóng, nổi loạn hay rối loạn xã hội, đình công, việc công bố, ban hành, văn bản hành chính, văn bản khác, hành vi hành chính của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, người có thẩm quyền trong Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền với điều kiện là sự kiện xảy ra một cách khách quan mà mỗi bên hoặc các bên trong hợp đồng này không thể lường trước được và không thể khắc phục được để thực hiện các nghĩa vụ của mình theo hợp đồng này, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.
 5. e) Các trường hợp khác theo quy định của Pháp luật;

Hai bên thống nhất tất cả những trường hợp tại Khoản 14.1 Điều 14 của Hợp đồng phải đồng thời thỏa mãn yêu cầu việc đó làm gián đoạn, gây trở ngại hoặc ngăn cản việc thực hiện nghĩa vụ của Một Bên và/hoặc Các bên phát sinh từ Hợp đồng cũng như việc thực hiện Hợp đồng mà Hai bên không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép;

14.2. Mọi trường hợp khó khăn về tài chính đơn thuần sẽ không được coi là trường hợp bất khả kháng;

14.3. Khi xuất hiện một trong các trường hợp bất khả kháng theo thỏa thuận tại Khoản 14.1 Điều này thì Bên bị tác động bởi trường hợp bất khả kháng phải thông báo bằng văn bản cho Bên còn lại biết trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày xảy ra trường hợp bất khả kháng (nếu có giấy tờ chứng minh về lý do bất khả kháng thì Bên bị tác động phải xuất trình giấy tờ này). Việc Bên bị tác động bởi trường hợp bất khả kháng không thực hiện được nghĩa vụ của mình sẽ không bị coi là vi phạm nghĩa vụ theo Hợp đồng và cũng không phải là cơ sở để Bên còn lại có quyền chấm dứt Hợp đồng này.

14.4. Việc thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng của Các bên sẽ được tạm dừng trong thời gian xảy ra Sự kiện bất khả kháng. Các bên sẽ tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình sau khi Sự kiện bất khả kháng chấm dứt, trừ trường hợp quy định tại Mục d Khoản 15.1 Điều 15 của Hợp đồng này.

Điều 15. Chấm dứt Hợp đồng

15.1. Hợp đồng này sẽ chấm dứt khi thuộc một trong các trường hợp sau:

 1. a) Hai bên đồng ý chấm dứt Hợp đồng bằng văn bản. Trong trường hợp này, hai bên lập văn bản thỏa thuận cụ thể các điều kiện và thời hạn chấm dứt hợp đồng;
 2. b) Bên Mua chậm thanh toán tiền mua Căn hộ theo thỏa thuận tại Khoản 12.1 Điều 12 của Hợp đồng này;
 3. c) Bên Bán chậm bàn giao Căn hộ theo thỏa thuận tại Khoản 12.2 Điều 12 của Hợp đồng này;
 4. d) Trong trường hợp Bên bị tác động bởi Sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục được để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày xảy ra Sự kiện bất khả kháng và Hai bên cũng không có thỏa thuận khác thì một trong Hai bên có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng này và việc chấm dứt Hợp đồng này không được coi là vi phạm Hợp đồng;
 5. e) Hai bên hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định của Hợp đồng.

15.2. Xử lý hậu quả do chấm dứt Hợp đồng:

 1. a) Trường hợp chấm dứt hợp đồng theo Mục a Khoản 15.1 Điều này, Hai bên sẽ ký Biên bản thanh lý Hợp đồng và thực hiện quyền, nghĩa vụ với nhau theo thoả thuận tại Biên bản thanh lý Hợp đồng.
 2. b) Nếu Hợp đồng bị chấm dứt theo Mục b và Mục c Khoản 15.1 của Hợp đồng thì việc xử lý hậu quả do chấm dứt Hợp đồng sẽ thực hiện theo quy định tương ứng tại Điều 12 của Hợp đồng.
 3. c) Nếu Hợp đồng bị chấm dứt theo Mục d Khoản 15.1 của Hợp đồng thì việc xử lý hậu quả do chấm dứt Hợp đồng sẽ thực hiện như sau: Bên Bán sẽ hoàn trả lại cho Bên Mua toàn bộ số tiền mà Bên Bán đã nhận theo quy định của Hợp đồng này trên cơ sở không tính lãi.

15.3. Các bên thống nhất rằng, Các bên không được đơn phương chấm dứt Hợp đồng vì bất kỳ lý do gì (trừ trường hợp được quyền chấm dứt theo quy định tại Điều 12 và Mục d Khoản 15.1 Điều 15 của Hợp đồng này) nếu không được bên kia chấp thuận bằng văn bản.

Điều 16. Thông báo

16.1. Địa chỉ để hai bên nhận thông báo của bên kia

Bên Bán: Phòng Kinh doanh và Quản lý nhà – Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội

– Địa chỉ: Tầng 3, số 34 phố Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

– Điện thoại: (84-24) 3938 7799                                

– Ngoài bì thư ghi rõ là liên quan đến hợp đồng mua bán căn hộ chung cư.

Bên Mua: Ông (): ………

– Địa chỉ liên hệ: ……………………

– Điện thoại: ……………………

16.2. Hình thức thông báo giữa Các Bên tất cả các thông báo sẽ được gửi qua hình thức như sau:

 1. a) Gửi qua đường bưu chính, chuyển phát nhanh hoặc giao trực tiếp. Khi bưu điện không phát thư được vì bất cứ lý do gì thì Bên thông báo sẽ thông tin cho Bên kia được biết và gửi thông báo bằng fax hoặc thư điện tử (email) cho Bên kia. Trong một số trường hợp đặc biệt hoặc khẩn cấp, một trong Các Bên đồng ý hình thức thông báo cho Bên kia bằng điện thoại trực tiếp.
 2. b) Gửi qua thư điện tử bản scan của văn bản (đã được ký và đóng dấu, áp dụng với pháp nhân) theo địa chỉ thư điện tử nêu tại [Bên Bán căn hộ], [Bên Mua căn hộ] của Hợp Đồng hoặc địa chỉ thư điện tử thay đổi sau này theo thông báo của Các Bên.

16.3 Bên nhận thông báo (nếu Bên mua có nhiều người thì Bên mua thỏa thuận cử 01 người đại diện để nhận thông báo) là: ………………………………

16.4 Bất kỳ thông báo, yêu cầu, thông tin, khiếu nại phát sinh liên quan đến hợp đồng này phải được lập thành văn bản. Hai bên thống nhất rằng, các thông báo, yêu cầu, khiếu nại được coi là đã nhận nếu gửi đến đúng địa chỉ, đúng tên người nhận thông báo, đúng hình thức thông báo theo thỏa thuận tại khoản 16.1, khoản 16.2 và khoản 16.3 Điều này và trong thời gian như sau:

 1. a) Vào ngày gửi trong trường hợp thư giao tận tay và có chữ ký của người nhận thông báo;
 2. b) Vào ngày bên gửi nhận được thông báo chuyển fax thành công trong trường hợp gửi thông báo bằng fax;
 3. c) Vào 07 ngày, kể từ ngày đóng dấu bưu điện trong trường hợp gửi thông báo bằng thư chuyển phát nhanh;
 4. d) Khi gửi bằng thư điện tử: là ngày gửi thư điện tử thành công.

16.5. Hai bên phải thông báo bằng văn bản cho nhau biết nếu có đề nghị thay đổi về địa chỉ, hình thức và tên người nhận thông báo; nếu khi đã có thay đổi về (địa chỉ, hình thức, tên người nhận thông báo do các bên thỏa thuận)……..mà bên có thay đổi không thông báo lại cho bên kia biết thì bên gửi thông báo không chịu trách nhiệm về việc bên có thay đổi không nhận được các văn bản thông báo.

16.6. Để tránh hiểu nhầm, mỗi Bên cam kết địa chỉ của mỗi Bên được nêu tại [Bên Bán căn hộ], [Bên Mua căn hộ] của Hợp Đồng và địa chỉ thay đổi nêu trong thông báo thay đổi địa chỉ của mỗi Bên sau ngày ký kết Hợp Đồng (nếu có) là chính xác. Trong trường hợp một Bên đã gửi thông báo theo quy định nêu tại Điều này nhưng Bên kia không nhận được, vì bất cứ lý do gì, thì Bên gửi thông báo cũng không phải chịu trách nhiệm liên quan đến việc Bên kia không nhận được thông báo..

Điều 17. Giải quyết tranh chấp

Trường hợp Các bên có tranh chấp về các nội dung của Hợp đồng này thì Hai bên cùng bàn bạc giải quyết thông qua thương lượng. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày một trong Hai bên thông báo bằng văn bản cho bên kia về tranh chấp phát sinh mà tranh chấp đó không được thương lượng giải quyết thì một trong Hai bên có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

Điều 18. Hiệu lực của hợp đồng

18.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày …../…./…….

18.2. Hợp đồng này có ….. điều, với …… trang, được lập thành 04 (bốn) bản gốc và có giá trị pháp lý như nhau, Bên Mua giữ 01 (một) bản, Bên Bán giữ 03 (ba) bản để lưu trữ, làm thủ tục nộp thuế, phí, lệ phí và thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho Bên Mua.

18.3. Kèm theo hợp đồng này là 01 bản vẽ thiết kế mặt bằng căn hộ mua bán, 01 bản vẽ thiết kế mặt bằng tầng có căn hộ mua bán, 01 bản vẽ thiết kế mặt bằng tòa nhà chung cư có căn hộ mua bán nêu tại Điều 2 của hợp đồng này đã được phê duyệt, 01 bản nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư, 01 bản danh mục vật liệu xây dựng căn hộ (nếu mua bán nhà ở hình thành trong tương lai) và các giấy tờ pháp lý có liên quan đến việc mua bán căn hộ.

Các Phụ lục đính kèm Hợp đồng này và các sửa đổi, bổ sung theo thỏa thuận của Hai bên là nội dung không tách rời Hợp đồng này và có hiệu lực thi hành đối với Hai bên.

18.4. Trong trường hợp Các bên thỏa thuận thay đổi nội dung của Hợp đồng này thì phải lập bằng văn bản có chữ ký của cả Hai bên./.

BÊN MUA

BÊN BÁN

Chi tiết về: Pháp lý dự án, Mặt bằng và Giá bán căn hộ Handico Complex vui lòng liên hệ trực tiếp.

• Chủ đầu tư: Tổng Cty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội – HANDICO

• Địa chỉ: Số 33 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

• Hotline: 0913.909.155 (Phòng Kinh doanh)

• Website: handicocomplex.com

Hân hạnh được đón tiếp !

Dự án Chung cư Handico Complex 33 Lê Văn Lương hiện nay đang được Chủ đầu tư cũng như Nhà thầu xây dựng tiến hành thi công phần thô rất nhanh, đảm bảo và an toàn. Vì thế có rất nhiều khách hàng quan tâm tìm hiểu và có nhu cầu mong muốn được đặt mua căn hộ tại đây.

phối cảnh handico complex

Handico Complex 33 Lê Văn Lương không chỉ sở hữu vị trí vàng còn xót tại nội đô trung tâm quận Thanh Xuân mà còn là dự án có hồ sơ pháp lý an toàn, đảm bảo và đầy đủ nhất trên thị trường căn hộ chung cư được hình thành trong tương lai hiện nay.

Handico Complex 33 Lê Văn Lương

Để hỗ trợ khách hàng Handico Complex tốt nhất, Chủ đầu tư HANDICO luôn cập nhật tiến độ thi công thực tế thường xuyên cũng như cập nhật liên tục về các giấy tờ Hồ sơ pháp lý của dự án.

Sau đây là 1 cập nhật 1 số giấy tờ liên quan về Dự án Handico Complex 33 Lê Văn Lương:

1. Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh

2. Giấy Chứng nhận đầu tư

3. Giấy phép Xây dựng

4. Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất.

5. Giấy phép chứng nhận Phòng cháy chữa cháy

6. Giấy phép chấp thuận bán hàng

Quyết định của UBND thành phố Hà Nội về dự án Handico Complex

Quyết định của UBND thành phố Hà Nội về dự án Handico Complex

Quyết định điều chỉnh Chủ trương đầu tư Handico Complex

Quyết định điều chỉnh Chủ trương đầu tư Handico Complex

Chấp thuận về việc hình thành nhà ở trong tương lại Handico Complex

Chấp thuận về việc hình thành nhà ở trong tương lại Handico Complex

Hồ sơ pháp lý về Phòng cháy chữa cháy tại Handico Complex

Hồ sơ pháp lý về Phòng cháy chữa cháy tại Handico Complex

Mọi thông tin chi tiết về Hồ sơ pháp lý dự án Handico Compex:

Quý Khách hàng vui lòng liên hệ trực tiêp với Phòng kinh doanh HANDICO để được tư vấn.

• Chủ đầu tư: Tổng Cty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội – HANDICO

• Địa chỉ: Số 33 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

• Hotline: 0913.909.155

• Website: handicocomplex.com

Hân hạnh được đón tiếp !

Với vị trí đắc địa tại thủ đô Hà Nội, cùng nhiều ưu điểm vượt trội về tiện ích, chung cư Handico complex Lê Văn Lương đang là một trong những dự án được mong chờ nhất hiện nay. Hãy cùng bài viết dưới đây tìm hiểu về những ưu điểm của dự án này nhé.

handico complex 33 lê văn lương

Chung cư Handico complex Lê Văn Lương

Tổng quan và quy mô của dự án chung cư Handico complex Lê Văn Lương

Tên dự án: Handico complex Lê Văn Lương – Khu hỗn hợp trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và nhà ở, nhà trẻ. Địa điểm xây dựng tại lô đất 3.10 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Chủ đầu tư của dự án chung cư Handico complex Lê Văn Lương chính là Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Hà Nội (Handico), đơn vị thi công là công ty TNHH một thành viên kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội, đơn vị tư vấn giám sát là Công ty Cổ phần Kiểm định chất lượng xây dựng Hà Nội cùng đơn vị thiết kế là Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Phát triển đô thị (HACID).

Về quy mô, dự án chung cư Handico complex Lê Văn Lương có tổng diện tích lô đất là 1.792m2 (bao gồm 1 tòa chung cư kết hợp với trung tâm thương mại, cao 25 tầng nổi và 3 tầng hầm). Theo đó, tầng 1 đến tầng 6 bao gồm khu chung cư thương mại, văn phòng, nhà trẻ và nơi sinh hoạt cộng đồng. Tầng 7 đến tầng 25 mỗi tầng là 12 căn hộ, tổng là 228 căn hộ với diện tích của mỗi căn hộ từ 74,4m2 đến 96,1m2.

Handico Complex 33 Lê Văn Lương

Quy mô dự án chung cư Handico complex Lê Văn Lương

Những ưu điểm của dự án chung cư Handico complex Lê Văn Lương

Chủ đầu tư của dự án uy tín

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Hà Nội (Handico) là chủ đầu tư của dự án chung cư Handico Complex Lê Văn Lương, là một công ty có nhiều năm kinh nghiệm, cũng như xây dựng nên danh tiếng lớn trong lĩnh vực bất động sản. Theo đó, Handico nổi tiếng với tầm nhìn sáng tạo, đổi mới và luôn đặt lợi ích cư dân của mình lên hàng đầu trong những dự án phát triển. Bên cạnh đó, Handico cũng luôn chú trọng tới việc tạo nên một không gian sống tiện nghi, hiện đại và đáp ứng đầy đủ các nhu cầu an sinh của cư dân.

An ninh nghiêm ngặt

Chung cư Handico complex Lê Văn Lương đặc biệt an toàn bởi đội ngũ bảo vệ riêng, cũng như hệ thống camera giám sát 24/7 với khả năng xác định rủi ro về an ninh trật tự tốt, từ đó bảo vệ sự an toàn cho cư dân sinh sống và làm việc tại đây. Đây chính là một ưu điểm tuyệt vời mà bạn không thể bỏ qua khi lựa chọn một địa điểm sinh sống cho bản thân và gia đình.

chung cư handico complex hầm để xe

Chung cư Handico complex Lê Văn Lương có an ninh nghiêm ngặt

Trang bị tiện nghi và hiện đại

Nhằm mang đến những cho cư dân sinh sống tại chung cư Handico complex Lê Văn Lương sự tiện nghi và thoải mái nhất, chung cư được thiết kế với nhiều tiện ích như bể bơi, spa làm đẹp, phòng tập gym, trung tâm mua sắm,… Giúp nâng cao chất lượng cuộc sống về cả tinh thần lẫn sức khỏe cho cư dân sống tại đây.

Chi phí chi trả phù hợp

Khác với những căn hộ cao cấp khác, chung cư Handico complex Lê Văn Lương có mức giá không quá cao, điều này đã giúp tăng khả năng chi trả cho người dân muốn ở lại thủ đô nhưng thu nhập ở mức trung bình. Đây là một căn hộ phù hợp với những bạn trẻ không quá dư giả về mặt kinh tê nhưng lại muốn có một không gian sống tại thành phố hiện đại và tiện nghi.

Vị trí thuận lợi cho các hoạt động an sinh xã hội

Nằm trên trục đường Lê Văn Lương, người dân sống ở chung cư Handico complex sẽ có thể dễ dàng tiếp cận với các địa điểm thiết yếu khác như trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện,…

Chi tiết về Handico Complex Lê Văn Lương vui lòng liên hệ trực tiếp Chủ đầu tư:

Hotline: 0913.909.155

Website: https://handicocomplex.com/

Handico Complex 33 Lê Văn Lương đang được rất nhiều khách hàng quan tâm đến bởi tiến dộ thi công khá nhanh lại nằm trên mặt đường lớn Lê Văn Lương nên sự chú ý là khá nhiều.

Với vị trí đắc địa còn xót lại và được cấp phép duy nhất trên tuyến phố lớn trung tâm Lê Văn Lương, nên vì thế Handico Complex càng được Chủ đầu tư Handico phối hợp với nhà thầu thi công nhanh với số tầng cao hiện lên đến tầng 8 khiến khách hàng quan tâm, chú ý và rất muốn sở hữu căn hộ còn xót lại ở vị trí vàng ngay.

Pháp lý đầy đủ, năng lực tài chính tốt của Chủ đầu tư và năng lực thi công cao của nhà thầu, hiện nay tiến độ dự án Handico Complex 33 Lê Văn Lương đang được thi công rất nhanh + đảm bảo.

Nắm bắt được tâm lý của nhà đầu tư cũng như những khách hàng mua sở hữu để ở tại đây, cũng như để hỗ trợ khách hàng nắm bắt nhanh và chuẩn nhất về tiến độ dự án nói chung cũng như tiến độ thi công xây dựng nói riêng, Chủ đầu tư Handico xin cập nhật liên tục, nhanh nhất và chuẩn xác nhất về các thông tin cũng như tiến độ xây dựng thực tế tại công trường dự án Handico Complex hiện nay.

Dưới đây là 1 số hình ảnh Tiến độ thi công Handico Complex 33 Lê Văn Lương tháng 11 năm 2023:

tiến độ thi công handico complex tháng 11

tiến độ thi công handico complex tháng 11

tiến độ thi công handico complex tháng 11

tiến độ thi công handico complex tháng 11

tiến độ thi công handico complex tháng 11

Tiến độ thi công xây dựng Handico Complex 33 Lê Văn Lương tháng 11/2023

Handico 33 Lê Văn Lương với quỹ căn hộ nhỏ, phù hợp tầm tài chính cùng với thiết kế đẹp lại nằm ngay mặt đường lớn Lê Văn Lương thuận tiện di chuyển… đang gây sốt với nhu cầu nhà ở nội đô hiện nay.

✅Căn hộ 2 phòng ngủ: 70.4 m2 – 74.5 m2 – 83.2 m2

✅Căn hộ 3 phòng ngủ: 79.4 m2 – 85.1 m2 – 86.3 m2 – 96.1 m2

Ngoại thất của chung cư Handico Complex 33 Lê Văn Lương đảm bảo chất lượng tốt

Chung cư Handico Complex 33 Lê Văn Lương

Chi tiết xin vui lòng liên hệ Chủ đầu tư HANDICO:

Phòng Kinh Doanh | Dự án Handico Complex

📍Văn phòng bán hàng Chủ đầu tư HANDICO

📍 Địa chỉ: 33 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

☎ Hotline: 0913.909.155 (Phụ trách trực tiếp về dự án)

Dự án căn hộ Chung cư Handico Complex 33 Lê Văn Lương đang triển khai thi công xây dựng rất nhanh và mạnh với tiêu chí bàn giao chuẩn và sớm nhất cho khách hàng vào quý 4 năm 2024.

Ngoại thất của chung cư Handico Complex 33 Lê Văn Lương đảm bảo chất lượng tốt

Chung cư Handico Complex 33 Lê Văn Lương

Chính vì thế, cùng với nhà thầu xây dựng thì Chủ đầu tư dự án Handico 33 Lê Văn Lương là Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đã rất tích cực trong việc giám sát, đôn đốc và kiểm tra việc thị công liên quan đến chất lượng xây dựng dự án và thời gian thi công… đảm bảo chất lượng tốt nhất và thi công chuẩn với thời gian như đã cam kết với khách hàng khi đặt mua căn hộ tại đây.

HANDICO - Chủ đầu tư Handico Complex 33 Lê Văn Lương

HANDICO – Chủ đầu tư Handico Complex 33 Lê Văn Lương

Rất nhiều khách hàng cũng như nhà đầu tư Handico Complex 33 Lê Văn Lương quan tâm tìm hiểu dự án. Ngoài vấn đề về vị trí, pháp lý, mặt bằng, giá bán, tiến độ thi công… thì Chủ đầu tư là ai cũng được nhiều khách hàng lưu ý.

Bởi dự án chung cư là sản phẩm căn hộ nhà ở được hình thành trong tương lai, nên khách hàng rất lo lắng đến vấn đề: chủ đầu tư là ai, có uy tín không, khả năng thi công thế nào và đặc biệt tiềm năng tài chính ra sao để có thể hoàn thành dự án đúng với cam kết khi khách hàng mua và đã ký hợp đồng với họ.

vị trí dự án handico complex 33 lê văn lương

Vị trí đắc địa của Dự án chung cư Handico Complex tại số 33 Lê Văn Lương

Chung cư Handico 33 Lê Văn Lương là dự án tổ hợp trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp nằm tại do HANDICO – Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội làm chủ đầu tư. Quy mô với 25 tầng nổi, 3 tầng hầm, các căn hộ được thiết kế với diện tích đa dạng theo phong cách hiện đại, tận dụng tối đa nắng, gió và ánh sáng tự nhiên là nơi ở đẳng cấp còn xót lại cuối cùng của quận Thanh Xuân hiện nay được cấp phép và triển khai thi công xây dựng.

Hồ sơ pháp lý đầy đủ của dự án Handico Complex 33 Lê Văn Lương

Hồ sơ pháp lý đầy đủ của dự án Handico Complex 33 Lê Văn Lương

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) được thành lập ngày 21/9/1999 với 17 đơn vị thành viên ban đầu, HANDICO mở rộng mạng lưới hoạt động bằng việc tiếp nhận thêm nhiều đơn vị làm thành viên trên địa bàn Thành phố Hà Nội và nhiều tỉnh thành trong cả nước như: Hà Nam, Ninh Bình, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh; tiếp nhận và tham gia thành lập các liên doanh có vốn góp nước ngoài để triển khai các dự án, công trình có quy mô lớn.

Lĩnh vực hoạt động và uy tín của Chủ đầu tư HANDICO

Lĩnh vực hoạt động và uy tín của Chủ đầu tư HANDICO

HANDICO là top doanh nghiệp có giá trị sản xuất kinh doanh đạt trên 10.000 tỷ đồng, có 38 công ty thành viên với hơn 2 vạn CBCNV làm việc tại trên 60 đầu mối trực thuộc đóng trên địa bàn Hà Nội và nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Là một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước về quỹ nhà phục vụ di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng với khoảng 1 triệu m2 sàn xây dựng nhà ở với trên 7.500 căn hộ.

HANDICO có giá trị thương hiệu rất lớn trong ngành xây dựng; góp phần quan trọng trong việc đảm bảo mục tiêu về nhà ở, chính sách an sinh xã hội và phục vụ nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội của Thành phố Hà Nội trong giai đoạn mới.

Chung cư Handico 33 Lê Văn Lương được thiết kế với xu hướng thời đại theo phong cách hiện đại, kết hợp đường nét Á Đông cổ điển tinh tế tận dụng tối đa ánh sáng và gió tự nhiên đến từng phòng. 

Quỹ căn hộ khá phù hợp tại Handico Complex 33 Lê Văn Lương:

✅Căn hộ 2 phòng ngủ: 70.4 m2 – 74.5 m2 – 83.2 m2

✅Căn hộ 3 phòng ngủ: 79.4 m2 – 85.1 m2 – 86.3 m2 – 96.1 m2

Mặt bằng chung cư Handico Complex

Mặt bằng chung cư Handico Complex

Hiện dự án Handico Lê Văn Lương đang thi công đến tầng 10 và bắt đầu mở bán căn hộ đợt 1 cho khách hàng có nhu cầu mua căn hộ có vị trí trung tâm nội đô tại đây.

Chi tiết xin vui lòng liên hệ Chủ đầu tư Handico Complex:

Phòng Kinh Doanh | Dự án Handico Complex

📍 Địa chỉ: 33 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

📍Văn phòng bán hàng Chủ đầu tư Handico

☎ Hotline: 0913.909.155 (Phụ trách trực tiếp về dự án)

Khi mua chung cư thì một trong những điều được nhiều khách hàng quan tâm đó là giá bán. Ai cũng muốn chọn được cho mình một căn hộ chung cư với mức giá hợp lý với điều kiện tài chính. Khi muốn mua chung cư Handico thì nhiều người đặt ra thắc mắc: Giá bán chung cư Handico 33 Lê Văn Lương bao nhiêu ? Hãy cùng tìm hiểu về giá của chung cư Handico Lê Văn Lương.

Một căn hộ chung cư có giá bao nhiêu?

chung cư lê văn lương

Giá một căn hộ chung cư đường Lê Văn Lương phụ thuộc vào nhiều yếu tố

Thông thường thì một căn hộ chung cư tại thành phố Hà Nội có mức giá phụ thuộc nhiều vào vị trí của dự án. Bên cạnh đó thì sau khi mua chung cư thì nhiều người cần dành một khoản tiền nhỏ cho việc thiết kế và thi công nội thất cùng những phí dịch vụ khác theo năm, theo tháng.

Tại thành phố Hà Nội thì sẽ không có giá cố định cho một căn hộ chung cư. Sẽ có nhiều mức giá và tùy theo khả năng tài chính cũng như nhu cầu của người mua để chọn được căn hộ chung cư với mức giá thích hợp.

chung cư lê văn lương

Phố Lê Văn Lương với vị trí đắc địa thì mức giá chung cư sẽ cao hơn

Do thành phố Hà Nội là một thành phố với dân cư đông đúc với lượng người lớn từ những tỉnh thành khác đổ về Hà Nội để làm ăn, sinh sống vì vậy nhu cầu về nhà ở cùng tăng lên một cách nhanh chóng. Để đáp ứng được nhu cầu cho những người dân có chỗ ở với mức giá hợp lý nên nhiều nhà đầu tư đã đưa ra mô hình chung cư giá tầm trung hay cả chung cư cao cấp.

Mức giá của một căn hộ chung cư phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Khách hàng sẽ thường dựa vào những yếu tố này nhằm chọn được căn hộ với vị trí tốt và có khả năng di chuyển một cách dễ dàng và nhất là gần những tiện ích cơ bản cho cuộc sống như: bệnh viện, trường hợp hoặc cơ quan làm việc…

chung cư ban cơ yếu chính phủ lê văn lương

Mức giá chung cư cũng phụ thuộc vào chủ đầu tư của dự án

Mức giá của một căn hộ chung cư hoàn thiện sẽ phụ thuộc vào những yếu tố đó là:

Điều này sẽ đồng nghĩa với việc giá chung cư tỷ lệ thuận với những yếu tố ở trên. Nếu như một dự án nằm tại vị trí trung tâm thành phố có vị trí đắc địa, giao thông kết nối một cách thuận lợi thì chắc chắn căn hộ chung cư sẽ có mức giá cao hơn với những dự án nằm ở vị trí ngoại thành. Những căn hộ thuộc dự án mà có vị trí phong thủy thuận lợi như view sông hồ sẽ có mức giá cao hơn những dự án bình thường.

Giá bán của chung cư Handico là bao nhiêu?

handico complex

Giá bán của chung cư Handico Complex 33 Lê Văn Lương siêu hấp dẫn chỉ từ 3.9 tỷ

Giá bán chung cư Handico 33 Lê Văn Lương siêu hấp dẫn chỉ từ 3.9 tỷ.

Tiến độ thanh toán cụ thể khi mua căn hộ chung cư Handico Complex 33 Lê Văn Lương như sau:

– Đợt 1: Số tiền 30% giá bán căn hộ = VNĐ bằng chữ, tiến độ thanh toán là ngay tại thời điểm ký Hợp đồng mua bán.

– Đợt 2: Số tiền 40% giá bán căn hộ = VNĐ bằng chữ, tiến độ sau 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

– Đợt 3: Số tiền 25% giá bán căn hộ, giá trị phát sinh do thay đổi diện tích (nếu có) và phí bảo trì = VNĐ bằng chữ, tiến độ bàn giao căn hộ theo thông báo của bên bán, không quá 30 ngày…

– Đợt 4: Số tiền 5% giá bán căn hộ = VNĐ, bằng chữ, tiến độ thanh toán vào ngày bên bán tiến hành làm các thủ tục để cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho bên mua hoặc thời điểm khác theo thỏa thuận của các bên.

Ngoại thất của chung cư Handico Complex 33 Lê Văn Lương đảm bảo chất lượng tốt

Handico Complex 33 Lê Văn Lương

Nếu như bạn cũng đang muốn mua chung cư hiện đại, giá tốt khu vực sầm uất của con phố Lê Văn Lương chọn ngay chung cư Handico Lê Văn Lương nhé !

Tham khảo ngay Chi tiết về dự án và Giá bán căn hộ Handico 33 Lê Văn Lương:

PHÒNG KINH DOANH CHỦ ĐẦU HANDICO

📍 Địa chỉ: 33 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

📍Văn phòng bán hàng Chủ đầu tư Handico

☎ Hotline: 0913.909.155 (Phụ trách Chủ đầu tư trực tiếp về dự án)

Chất lượng xây dựng cũng quyết định tới chất lượng của chung cư. Khi mua chung cư, các khách hàng cần quan tâm đến chất lượng xây dựng xem có đảm bảo không. Chung cư Handico 33 Lê Văn Lương với chất lượng xây dựng cao cấp giúp đem đến cho các cư dân căn hộ ưng ý.

Chất lượng ngoại thất của chung cư

Ngoại thất của chung cư Handico Complex 33 Lê Văn Lương đảm bảo chất lượng tốt

Ngoại thất của chung cư Handico Complex 33 Lê Văn Lương đảm bảo chất lượng tốt

Chất lượng xây dựng chung cư chính là tiêu chuẩn quan trọng. Một căn chung cư cao cấp sẽ không thể thiếu được chất lượng xây dựng cao cấp. Chất lượng xây dựng đóng vai trò là xương cốt của công trình. Để đảm bảo chất lượng của chung cư thì cần có kỹ thuật xây dựng một cách hiện đại và tiên tiến với sự quản lý thi công một cách chuyên nghiệp.

căn hộ chung cư handico complex

Nội thất bên trong của căn hộ chung cư Handico 33 Lê Văn Lương

Chất lượng ngoại thất là một trong những điều đầu tiên mà khách hàng nhìn vảo để đánh giá xem có phải chung cư cao cấp hay không. Ngoại thất của chung cư sẽ bao gồm không gian xanh, sơn tường và chất lượng thi công.

Sơn tường giúp tạo nên vẻ đẹp cho bất kỳ công trình kiến trúc nào. Tuy nhiên thì theo thời gian, chất lượng của sơn tường sẽ giảm một cách rõ rệt nhất là đối với thời tiết khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam. Sau một thời gian ngắn lớp sơn ngoài thường bị ẩm mốc hoặc bay màu mất thẩm mỹ.

Chung cư Handico 33 Lê Văn Lương sơn tường thường được dùng loại sơn ngoài trời cao cấp đã được kiểm nghiệm rằng chịu được những tác động của môi trường bên ngoài và có khả năng không bay màu từ 10 – 20 năm. Với loại sơn này thì sau một thời gian dài, chung cư sẽ không bị xuống cấp gây mất thấm mỹ.

Ngoại thất chung cư Handico 33 Lê Văn Lương đảm bảo độ bền cao

Ngoại thất chung cư Handico 33 Lê Văn Lương đảm bảo độ bền cao

Về không gian xanh thì chung cư Handico có hệ thống cảnh quan cây xanh vừa giúp cho không khí được trong lành mát mẻ vừa tạo nên vẻ đẹp thẩm mỹ cho khu chung cư.

Về chất lượng thi công thì khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm. Chung cư Handico Lê Văn Lương được thi công với chất lượng tốt, những nguyên vật liệu thi công đạt chất lượng, tiêu chuẩn cao đem đến một công trình chất lượng với độ bền cao đảm bảo sẽ không bị xuống cấp sau nhiều năm sử dụng.

Chất lượng nội thất chung cư

Chất lượng nội thất cũng là yếu tố để đánh giá chất lượng xây dựng của chung cư có đảm bảo không. Nội thất chung cư không chỉ bao gồm hệ thống nội thất ở trong những căn hộ mà còn là nội thất ở trong chung cư như hành lang, hệ thống thang bộ, thang máy…

Khu vực hành lang và thang bộ của chung cư Handico 33 Lê Văn Lương đảm bảo thông thoáng cho những cư dân ở trong dự án có thể di chuyển một cách dễ dàng. Ngoài ra thì thang bộ cũng đảm bảo đủ rộng giúp cho những cư dân có thể di chuyển ở trong những trường hợp hỏa hoạn hoặc thiên tai.

Thang máy của chung cư đảm bảo về chất lượng, đảm bảo vệ độ nhanh để những cư dân sinh sống có thể sử dụng nhanh chóng và thoải mái.

handico complex căn hộ mẫu

Chất lượng nội thất Căn hộ Handico Complex 33 Lê Văn Lương

Về nội thất những căn hộ ở trong chung cư Handico Lê Văn Lương được lựa chọn từ những thương hiệu nội thất đảm bảo uy tín, chất lượng. Chính vì thế, chất lượng cuộc sống của những cư dân tại căn hộ cũng được nâng tầm hơn bao giờ hết.

Bên cạnh đó chung cư Handico Lê Văn Lương cũng đem đến cho cư dân sinh sống những không gian tiện ích chất lượng cho cư dân như: trung tâm mua sắm, phòng tập gym, spa chăm sóc sắc đẹp, bể bơi bốn mùa, căn hộ thông minh 4.0…

Nếu như bạn cũng đang muốn chung cư đảm bảo chất lượng xây dựng cao cấp, chọn ngay chung cư Handico 33 Lê Văn Lương.

Chi tiết dự án:

PHÒNG KINH DOANH CHỦ ĐẦU HANDICO

📍 Địa chỉ: 33 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

📍Văn phòng bán hàng Chủ đầu tư Handico

☎ Hotline: 0913.909.155 (Phụ trách Chủ đầu tư trực tiếp về dự án

Handico Complex là dự án tổ hợp trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp và văn phòng của chủ đầu tư Handico có địa chỉ tại số 33 đường Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Dự án này đang được nhiều người trông chờ. Một trong những thế mạnh nổi trội của chung cư thuộc dự án Handico Complex đó là sở hữu view đẹp nhìn công viên hồ điều hòa.

Vị trí quan trọng của tầm view trong lựa chọn căn hộ chung cư

Tầm view căn hộ chung cư dự án handico complex tạo nên sự khác biệt cho căn hộ chung cư

Tầm view căn hộ chung cư dự án handico complex tạo nên sự khác biệt cho căn hộ chung cư

Theo nhiều chuyên gia, căn hộ chung cư sẽ được gọi là đáng sở hữu khi có đủ 4 yếu tố quan trọng về vị trí, tầm nhìn, thiết kế cũng như tiện ích nội, ngoại khu. Trong đó thì tầm nhìn sẽ có vai trò quan trọng giúp tạo nên điều khác biệt cho các căn hộ chung cư. Giá trị này không thể định lượng tuy nhiên thì nó sẽ giúp nâng tầm của căn hộ, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của cư dân.

View đẹp của chung cư dự án Handico Complex

vị trí chung cư handico complex

Dự án Handico Complex với view đẹp hướng ra hồ điều hòa Công viên Thanh Xuân

Với phương châm luôn chú trọng tới trải nghiệm, chất lượng cuộc sống của cư dân, chủ đầu tư dự án Handico Complex đã dành nhiều tâm huyết với khâu thiết kế và chọn vị trí nhằm đem lại view đẹp khiến cho mỗi căn hộ thuộc dự án đều sở hữu view mãn nhãn và đẹp mặt với tầm nhìn toàn cảnh rộng lớn.

Những căn hộ thuộc dự án Handico Complex ngoài việc được tối ưu hóa về công năng sử dụng thì toàn bộ những căn hộ này đều có tầm nhìn toàn cảnh thoáng đãng với mỗi hướng nhìn đem đến vẻ đẹp riêng và thích hợp với phong thủy.

Với view đẹp sẽ khiến cho những cư dân tại Handico Complex được trải nghiệm một cuộc sống thư thái do căn hộ sẽ đem lại cảm giác mát mẻ vào mùa hạ và ấm áp vào mùa đông với tầm view ra công viên Trung Hòa và những tòa nhà thấp tầng ở trong thành phố.

Handico Complex Lê Văn Thiêm

View đẹp giúp cư dân Handico Complex trải nghiệm cuộc sống thư thái

Với tầm nhìn thoáng đãng giúp cho những cư dân thuộc dự án Handico Complex sẽ được chiêm ngưỡng một không gian xanh máy từ quang cảnh nội khu vừa có thể ngắm nhìn những góc phố bình yên vào ban ngày, sôi động và lung linh vào ban đêm. Ngoài ra thì tại các căn hộ chung cư dự án Handico Complex có view hướng ra hồ điều hòa đem lại không xanh phong cách xanh mát cho các cư dân. Tại Handico Complex thì mỗi ngày các cư dân đều có thể nhìn thấy ngập tràn các sắc xanh với mặt nước sóng sánh ở dưới hiện nhà giúp tận hưởng nhịp sống một cách trọn vẹn và thư thái.

Với việc tiếp xúc thường xuyên với cây cối sẽ giúp đem lại lợi ích về sức khỏe lớn cho con người. Khi được ngắm nhìn thường xuyên và tiếp xúc với cây xanh giúp hỗ trợ giảm căng thẳng cũng như điều tiết thị giác. Chính vì vậy, những căn hộ sở hữu hướng nhìn ta hồ điều hòa luôn được nhiều khách hàng yêu thích và chấp nhận với mức giá cao.

chung cư handico complex sân vườn

Tại Handico Complex – Khi được tiếp xúc với cây xanh giúp cư dân giảm căng thẳng

Thêm vào đó thì dự án Handico Complex còn đem tới không gian sống gần gũi với thiên nhiên giúp cho những cư dân được trải nghiệm phong cách sống của thời đại mới đó là sống xanh, tiện ích và cân bằng. Với việc nằm cạnh hồ điều hòa thì đây như một chiếc “điều hòa thiên nhiên” khổng lồ. Vì thế, những cư dân của dự án sẽ được  hưởng trọn không gian sống thanh bình, trong lành dù căn hộ ở hướng nào.

Nếu như bạn cũng đang muốn mua một căn hộ chung cư, hãy chọn ngay một căn tại dự án Handico Complex.

Khách hàng quan tâm tiểu hiểu dự án Handico Complex Lê Văn Lương xin vui lòng liên hệ trực tiếp Chủ đầu tư để được hỗ trợ và tư vấn.

Chi tiết:

PHÒNG KINH DOANH CHỦ ĐẦU HANDICO

📍 Địa chỉ: 33 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

📍Văn phòng bán hàng Chủ đầu tư

☎ Hotline: 0913.909.155 (Phụ trách Chủ đầu tư trực tiếp về dự án)

Dự án căn hộ Chung cư Handico Complex là dự án tổ hợp trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp nằm tại 33 Lê Văn Lương do HANDICO làm chủ đầu tư.

Handico Complex quy mô với 25 tầng nổi, 3 tầng hầm, các căn hộ được thiết kế với diện tích đa dạng …vị trí đắc địa còn xót lại trên trục đường Lê Văn Lương cũng như quận Thanh Xuân đang là điểm nhấn mà rất rất nhiều khách hàng quan tâm tìm đến.

Sở dĩ ngoài vị trí đẹp thuận tiện di chuyển, thiết kế diện tích nhỏ vừa vặn hợp lý nhu cầu và tầm tài chính, tiện ích nội khu cũng như hạ tầng tiện ích khu vực Trung Hoà Nhân Chính có sẵn và đầy đủ … thì Hồ sơ Pháp lý Handico Complex lại là yếu tố quyết định mà Chủ đầu tư HANDICO luôn là thế mạnh có được mà một số dự án khác không có.

Yếu tố pháp lý của dự án không chỉ là văn bản giấy tờ mà còn là Cam kết của Chủ đầu tư và Niềm tin của khách hàng vào dự án, mang đến an tâm cho quyết định xuống tiền đặt mua căn hộ tại mỗi dự án chung cư có sản phẩm là sản phẩm hình thành trong tương lai nói chung.

Quận Thanh Xuân hiện tại và tương lai với dự kiến sẽ không được thành phố phê duyệt dự án có ở lâu dài với nhà cao tầng. Chính vì thế Handico Complex 33 Lê Văn Lương như một điểm sáng còn xót lại duy nhất với Pháp lý chuẩn và tiến độ thi công đảm bảo.

Hiện tính đến ngày 6/11/2023 dự án đang thi công đến tầng 5, Chủ đầu tư HANDICO với Nhà thầu xây dựng đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng để hoàn thiện công trình sớm đưa vào bàn giao cho khách hàng đúng Quý 4/2024.

Dưới đây là 1 số Giấy tờ pháp lý của Dự án Handico Lê Văn Lương:

Chủ trương đầu tư dự án Handico Complex 33 Lê Văn Lương

Chủ trương đầu tư dự án Handico Complex 33 Lê Văn Lương

hồ sơ pháp lý dự án handico complex 33 lê văn lương

Khách hàng quan tâm tiểu hiểu về dự án quan tâm đến vấn đề Pháp lý dự án Handico Complex Lê Văn Lương xin vui lòng liên hệ trực tiếp Chủ đầu tư để được hỗ trợ và tư vấn.

Chi tiết về căn hộ Dự án Chung cư Handico Complex vui lòng liên hệ:

PHÒNG KINH DOANH CHỦ ĐẦU HANDICO

📍 Địa chỉ: 33 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

📍Văn phòng bán hàng Chủ đầu tư

☎ Hotline: 0913909155 (Phụ trách Chủ đầu tư trực tiếp về dự án)

Chung cư Handico Complex 33 Lê Văn Lương sau thời gian làm triển khai thi công và hoàn thiện xong phần móng bao gồm 3 tầng hầm, Chủ đầu tư Handico cũng như Nhà thầu xây dựng đã và đang triển khai thi công rất nhanh và đảm bảo tiến độ phần thân cao tầng.

Handico Complex không chỉ là công trình cao tầng trọng điểm còn xót lại trên trục đường sầm uất Lê Văn Lương – với vị trí đắc địa nhất Quận Thanh Xuân.Nằm ở vị trí giao thoa giữa 2 quận Thanh Xuân và Cầu Giấy với hạ tầng đầy đủ, đồng bộ của Khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên của Hà Nội đó là Trung Hoà Nhân Chính… nên dự án có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng tại đây.

Sau khởi công thi công dự án Handico Complex đang có tiến độ thi công rất nhanh

Sau khởi công dự án Handico Complex đang có tiến độ thi công rất nhanh

Để thực hiện cam kết và lời hứa bàn giao căn hộ chuẩn với thành phố cũng như cư dân tin tưởng đăng ký mua căn hộ tại Handico Complex 33 Lê Văn Lương … các cán bộ công nhân viên của nhà thầu cũng như có sự giám sát của Chủ đầu tư Handico nên tiến độ dự án đang được đẩy nhanh và đảm bảo chất lượng đề ra.

Sau đây là 1 số hình ảnh Tiến độ thi công thưc tế dự án Handico Complex tại 33 Lê Văn Lương đầu tháng 10 năm 2023:

tiến độ thi công dự án handico complex

tiến độ thi công dự án handico complex

tiến độ thi công dự án handico complex

tiến độ thi công dự án handico complex

tiến độ thi công dự án handico complex

Tiến độ thi công tháng 10 năm 2023 dự án Handico Complex

Chi tiết về căn hộ Dự án Chung cư Handico Complex vui lòng liên hệ:

PHÒNG KINH DOANH CHỦ ĐẦU HANDICO

📍 Địa chỉ: 33 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

📍Văn phòng bán hàng Chủ đầu tư

☎ Hotline: 0913909155 (Phụ trách Chủ đầu tư trực tiếp về dự án)

Lê Văn Lương hiện đang là con phố trung tâm và sầm uất nhất hiện nay của quận Thanh Xuân cũng như thủ đô Hà Nội. Với đầy đủ các dịch vụ tiện ích và được quy hoạch tốt cùng với khu đô thị Trung Hoà Nhân Chinh thì Lê Văn Lương ngày càng được rất nhiều khách hàng chọn làm nơi sinh sống, học tập và làm việc hiện nay.

chung cư lê văn lương

Đường Lê Văn Lương

Quý khách đang tìm hiểu các dự án chung cư Lê Văn Lương nhưng chưa biết hiện có những dự án chung cư nào, giá bán ra sao và các loại hình căn hộ diện tích như thế nào ?

chung cư lê văn lương

Phố Lê Văn Lương

⭐⭐⭐ DANH SÁCH CHUNG CƯ LÊ VĂN LƯƠNG

Dưới đây, chúng tôi tổng hợp: “Danh sách 11 chung cư Lê Văn Lương” nhằm giúp khách hàng có được cái nhìn tổng thể về trục đường này và lựa chọn được dự án chung cư phù hợp nhất cho mình để ở hoặc đầu tư:

1. Chung cư Manhattan Tower Lê Văn Lương

– Vị trí: Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

– Chủ đầu tư: CÔNG TY CP LANDMARK HOLDING

– Quy mô: 2 tòa  30 tầng + 3 tầng hầm + 327 căn hộ 

– Pháp lý: Sổ hồng lâu dài

– Hiện trạng: Đang chậm tiến độ

chung cư lê văn lương

Chung cư Manhattan Tower Lê Văn Lương

2. Chung cư Diamond Flower Tower

– Vị trí: 48 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

– Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội (HANDICO 6)

– Quy mô: 37 tầng nổi + 3 tầng hầm + 230 căn hộ

– Pháp lý: Sổ hồng lâu dài

– Hiện trạng: Đã bàn giao vào sử dụng năm 2015

Diamond Flower 48 Lê Văn Lương

Diamond Flower 48 Lê Văn Lương

3. Chung cư Times Tower Lê Văn Lương

– Vị trí:  Ngã ba Lê Văn Thiêm và Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

– Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội.

– Quy mô: 27 tầng+ 2 tầng hầm + 5 tầng trung tâm thương mại + 228 căn hộ

– Pháp lý: Sổ hồng lầu dài

– Hiện trạng: đã bàn giao vào sử dụng năm 2018

chung cư hacc 1 times towers 35 lê văn lương

Chung cư HAAC1 Times Towers 35 Lê Văn Lương

4. Chung cư Star City Lê Văn Lương

– Vị trí: 23 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

– Chủ đầu tư: Tập đoàn Đại Dương OCEANGROUP

– Quy mô: 27 tầng + 2 tầng hầm + 373 căn hộ

– Pháp lý: Sổ hồng lâu dài

– Hiện trạng: Đã bàn giao vào sử dụng năm 2013

chung cư star city lê văn lương

Chung cư Star City 23 Lê Văn Lương

5. Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương

– Vị trí: 21 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

– Chủ đầu tư: Công ty CP Phát triển đầu tư Hà Nội Sunrise – HDIS.

– Quy mô: 2 tòa tháp chung khối đế cao 27 tầng + 3 tầng hầm + 400 căn hộ

– Pháp lý: Sổ hồng lâu dài

– Hiện trạng: Đã bàn giao vào sử dụng năm 2018

Chung cư Golden Palace Lê Văn Lương

Chung cư Golden Palace 58 Lê Văn Lương

6. Chung cư Handi Resco Lê Văn Lương 

– Vị trí: 31 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

– Chủ đầu tư: Công ty Handico- Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội

– Quy mô: 25 tầng + 1 tầng hầm  + căn hộ

– Pháp lý: Sổ hồng lâu dài

– Hiện trạng: Đã bàn giao vào sử dụng năm 2019

chung cư handiresco complex 31 lê văn lương

Chung cư Handiresco Complex 31 Lê Văn Lương

7. Chung cư Hà Nội Center Point Lê Văn Lương

– Vị trí: 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

– Chủ đầu tư: Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội – HACICNO

– Quy mô: 2 tòa cao 28 và 31 tầng + 1 tầng hầm + 325 căn hộ

– Pháp lý: Sổ hồng lâu dài

– Hiện trạng: Đã bàn giao vào sử dụng năm 2017

chung cư hà nội center point 27 lê văn lương

Chung cư Hanoi Center Point 27 Lê Văn Lương

8. Chung cư Ban Cơ Yếu Lê Văn Lương

– Vị trí: Ngã tư Lê Văn Lương + Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

– Chủ đầu tư: Tổng công ty đầu tư phát triển nhà phố và đô thị Bộ Quốc Phòng

– Quy mô: 25 tầng + 3 tầng hầm + 388 căn hộ

– Pháp lý: Sổ hồng lâu dài

– Hiện trạng: Đã bàn giao vào sử dụng năm 2019

chung cư ban cơ yếu chính phủ lê văn lương

Chung cư Ban cơ yếu chính phủ Lê Văn Lương

9. Chung cư Việt Đức Complex Lê Văn Lương

– Vị trí: 99 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

– Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư Sông Đà Việt Đức

– Quy mô: 4 tòa chung cư: cao 23 tầng (A và B) và 27 tầng (C và D) + 3 tầng hầm + 704 căn hộ

– Pháp lý: Sổ hồng lâu dài

– Hiện trạng: Đã bàn giao vào sử dụng năm 2020

chung cư việt đức complex 39 lê văn lương

Chung cư Việt Đức complex 39 Lê Văn Lương

10. Chung cư BRG Diamond Lê Văn Lương

– Vị trí: 25 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

– Chủ đầu tư: Tập đoàn BRG

– Quy mô: 35 tầng + 5 tầng hầm + 662 căn hộ

– Pháp lý: Sổ hồng lâu dài

– Hiện trạng: Đang thi công / Bàn giao năm 2023

chung cư brg 25 lê văn lương

Chung cư BRG 25 Lê Văn Lương

11. Chung cư Handico Complex Lê Văn Lương

– Chủ đầu tư: Tổng Cty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico)

– Quy mô: 25 tầng + 3 tầng hầm + 228 căn hộ

– Pháp lý: Sổ hồng lâu dài

– Hiện trạng: Đang triển khai xây dựng và bàn giao 2024

Website: handicocomplex.com

handico complex lê văn lương

Handico Complex 33 Lê Văn Lương

⭐ GIÁ BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ LÊ VĂN LƯƠNG

Hiện nay, Lê Văn Lương đã và đang trở thành trung tâm của Thủ đô Hà Nội tại khu vực phía tây, lại có hạ tầng đồng bộ và các dịch vụ tiện ích như trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại khá đầy đủ… nên nhu cầu sinh sống tại đây là rất cao.

chung cư lê văn lương

Chung cư tại Lê Văn Lương

Vì thế nhu cầu mua căn hộ chung cư tại Lê Văn Lương cũng rất lớn, các dự án chung cư mở bán là hết hàng và luôn được săn tìm mua đi bán lại để sở hữu căn hộ phù hợp với tài chính của mình.

chung cư lê văn lương

Lê Văn Lương – trung tâm phía tây của thủ đô Hà Nội

Giá bán chung cư Lê Văn Lương cũng vì thế mà luôn ở tình trạng cao và có hệ số gia tăng khá nhanh.

Để khách hàng có thể định hình được tài chính khách hàng có thể tham khảo bảng cập nhật giá bán căn hộ chung cư mới nhất 2023 dưới đây.

giá bán chung cư lê văn lương

Giá bán chung cư Lê Văn Lương (cập nhật 2022)

Khách hàng đang tìm kiếm và muốn mua căn hộ Chung cư Lê Văn Lương nhưng chưa biết thông tin ở đâu.

Hãy liên hệ ngay: 0988160384 để được trợ giúp những thông tin dự án mới nhất, diện tích, bảng giá tại đây.

Dự án HOT nhất quận Thanh Xuân năm 2023 nên THAM KHẢO NGAY:

===>>> Handico Complex Lê Văn Lương

Liên danh chủ đầu tư: Công ty mẹ – Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội (đơn vị thành viên của HANDICO) tiếp tục triển khai giai đoạn 2 xây dựng tổ hợp dự án chung cư Handico Complex tại ô đất 3.10 Lê Văn Lương (Thanh Xuân, Hà Nội),với tổng mức đầu tư trên 1.500 tỷ đồng.

Handico Complex là dự án có vị trí đắc địa, tọa lạc tại 33 Lê Văn Lương – một trong những trục đường hướng tâm quan trọng, kết nối với trung tâm thành phố; đồng thời là khu vực được quy hoạch phát triển với nhiều công trình hiện đại.

handico complex lê văn lương

Handico Complex Lê Văn Lương

Chung cư Handico Complex được triển khai trên diện tích 1.792m2, gồm một khối nhà cao 25 tầng với 3 tầng hầm. Tầng 1-6 có chức năng dịch vụ thương mại, văn phòng và nhà trẻ, sinh hoạt cộng đồng. Từ tầng 7 đến tầng 25 có chức năng để ở với 228 căn hộ có diện tích từ 74,4 m2 – 96,1m2; mỗi tầng bố trí 12 căn hộ.

Lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội trao đổi công tác triển khai Handico Complex

Chủ đầu tư HANDICO cùng đơn vị thi công đang tích cực khẩn trương triển khai thi công dự án Handico Complex Lê Văn Lương với tinh thần thực hiện và sẽ hoàn thành bàn giao dự án vào quý II năm 2024.

thi công chung cư handico complex

thi công chung cư handico complex

Hiện dự án chung cư Handico Complex đã hoàn thiện xong phần móng.

Căn hộ Handico Complex với lối thiết kế hiện đại, áp dụng các tiêu chuẩn kiểu mẫu cho những căn hộ người mua nhà có thể hoàn toàn yên tâm về không gian sống, việc vận dụng các yếu tố phong thuỷ vào trong từng thiết kế với chủ đạo các căn hộ đều lấy cảm hừng “chạm tay vào Nắng và Gió” kết hợp tinh tế với thiên nhiên, mang thiên nhiên vào từng căn hộ nhưng vẫn giữ được sự sang trọng và đẳng cấp.

Hiện nay trên trục đường Lê Văn Lương thì Handico Complex đang là sản phẩm còn lại duy nhất tại con phố lớn nhất quận Thanh Xuân cũng như trung tâm của khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính sầm uất với các dịch vụ tiện ích hoàn hảo nhất Hà Nội.

Mọi thông tin chi tiết về Căn hộ, Bảng giá, Thăm quan căn hộ mẫu… xin vui lòng liên hệ trực tiếp:

Phòng Kinh doanh HANDICO COMPLEX

Địa chỉ: 33 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hotline: 0988160384

Chi tiết dự án: handicocomplex.com

Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin để nhận tư vấn và bảng giá chính thức của Chủ đầu tư dự án.